İndirimler

-A +A

Fiyat İndirimi

1. Toplu olarak yapılan kalibrasyon/deney başvurularıiçin % 15’e kadar standart indirim uygulanır. Gerçekleşen hizmet alımı miktarı, talep edilen miktarın altında gerçekleşir ise TÜBİTAK UME Endüstriyel Hizmet Kataloğu’nda yer alan indirim limitleri dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılır. Fark oluşması durumunda bedeli müşteriden talep edilir. Eğitim hizmetleri için aynı firmadan, aynı eğitim için 5 katılımcının üstünde talep olması durumunda her ilave katılımcı için %20, 10 katılımcının üstünde talep olması durumunda her ilave katılımcı için %40 indirim uygulanır.

Kalibrasyon/Deney hizmetleri için standart indirim dilimleri;

Kalibrasyon/Deney Hizmet Bedeli

İndirim Oranı

12.100 TL ≤ Hizmet Bedeli < 24.200 TL

% 5

24.200 TL ≤ Hizmet Bedeli < 36.300 TL

% 10

36.300 TL ≤ Hizmet Bedeli

% 15

İnteraktif Kullanımda

Yukarıdaki oranlar geçerlidir.

İnteraktif Dışı

% 0

 

3. Ar-Ge projeleri kapsamında üniversitelerin kalibrasyon/deney hizmeti taleplerinde % 15 indirim uygulanır.2. Kamu kurum/kuruluşlarının kalibrasyon/deney hizmeti taleplerinde % 15 indirim uygulanır.

4. Başvurunun birden fazla indirim dilimine girmesi durumunda, en yüksek indirim oranı uygulanır.

5. Yukarıdaki indirimler sadece interaktif sistem üzerinden yapılan Kalibrasyon/deney hizmet işlemleri için uygulanır. Kalibrasyon/deney hizmetleri dışında TÜBİTAK UME tarafından verilen hizmetler için herhangi bir indirim uygulanmaz.