TÜBİTAK UME Akreditasyonu

-A +A

Kalibrasyon

TÜBİTAK UME, diğer benzeri kuruluşlar gibi kendi bünyesindeki ulusal standartların seviyesini diğer ülkelerin ulusal enstitüleriyle karşılaştırmalara katılarak kanıtlamakta ve gerekli izlenebilirliği sağlamaktadır. TÜBİTAK UME’nin verdiği kalibrasyon hizmetleri TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Deney

TÜBİTAK UME, diğer benzeri kuruluşlar gibi kendi bünyesindeki ulusal standartların seviyesini diğer ülkelerin ulusal enstitüleriyle karşılaştırmalara katılarak kanıtlamakta ve gerekli izlenebilirliği sağlamaktadır. TÜBİTAK UME’nin verdiği deney hizmetleri TS EN ISO/IEC 17025 standardı gereklerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

UME Belgelerinin Uluslararası Geçerliliği

TÜBİTAK UME, ölçümlerini yürürlükteki uluslararası standartlara göre yapmaktadır. Uluslararası Karşılıklı Tanınma Anlaşması’na göre UME'nin yaptığı kalibrasyon sonucunda düzenlediği belgeler 67 ülke ve 2 uluslararası kuruluş tarafından tanınmaktadır. 14 Ekim 1999 tarihli anlaşma metni ve imzalayan ülkelerin listesi ile bu anlaşma çerçevesindeki güncel bilgilere www.bipm.org adresi üzerinden erişilebilir.

Enstitümüzün kalite sistemi ve kalibrasyon/deney konusundaki yeterliliği Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) kapsamında kalite konusunda faaliyet gösteren Teknik Komite (TC-Q) tarafından denetlenmiştir. Enstitümüz, TC-Q tarafından belirlenen değerlendirmeden başarıyla geçmiştir. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiye www.euramet.org/cipm_mra/qs-forum adresinden ulaşı lab ilir.

Bunlara ek olarak Enstitümüzde akreditasyon belgesi alınmasına yönelik 2005 yılında başlayan çalışmalar tamamlanmış olup, hem kalibrasyon, hem de deney hizmetlerinin içeren geniş bir kapsamla Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akreditasyon başvurusu yapılmıştır. 2006 ve 2007 yıllarında kalibrasyon (Akreditasyon No: AB-0034-K) ve deney (Akreditasyon No: AB-0092-T) hizmetlerinin bir kısmı için akreditasyon belgesi alınmıştır. 2008 yılında TÜBİTAK UME’nin faaliyet gösterdiği tüm diğer alanlardaki kalibrasyon ve deney hizmetleri için akreditasyon belgesinin alınması planlanmıştır. Akreditasyon kapsamı ile ilgili ayrıntılı bilgiler TÜRKAK’ın web sayfasında ( www.turkak.org.tr) yer almaktadır.