Preparation and Certification of Primary Reference Gas Mixtures for Natural Gas Analysis

-A +A

Bu projede, doğal gaz ölçümlerinde önemli bir yer tutan bileşen gazlar (metan, etan, propan, i-butan, n-butan, i-pentan, n-pentan, hegzan, hidrojen, helyum, karbondioksit ve nitrojen) için çeşitli derişim aralıklarında primer referans gaz karışımlarının hazırlanması ve sertifikasyonu planlanmıştır. Proje sonunda yaklaşık 15 adet primer gaz karışımı hazırlanmış olacak ve bu gazlar için referans malzeme hazırlama ve analiz hizmetleri sunulmaya başlanacaktır. Ayrıca bu proje; i) BIPM GAWG tarafından 2013-2023 yılları arasında düzenlenmesi planlanan karşılaştırma listesinde yer alan doğal gaz analizleri ile ilgili karşılaştırmalara katılım sağlanması, ii) Gaz Metrolojisi Laboratuvarı’nın birincil görevi olan primer referans gaz karışımların hazırlanması ile özel gaz üreticilerinin, dağıtım şirketlerinin ve gaz analizi yapan özel veya kamu laboratuvarlarının izlenebilirliğini TÜBİTAK UME üzerinden sağlamaları ve iii) yeni kurulan ya da kurulacak diğer ülke ulusal metroloji enstitülerinden primer gaz karışımların hazırlanması veya ilgili alt yapının kurulması ile ilgili taleplerin karşılanmasına hizmet edecektir.

(Devam Ediyor)