Ek SI Birimler

-A +A

Bu kapsama giren iki birimi yer almaktadır: düzlem açı radyan ve katı açı steradyan. Açı bir düzlem üzerinde iki doğrunun arasındaki ıraksamanın ölçüsüdür. Bir açı, bir noktada kesişen iki doğrudan oluşmakta ve açık karşısındaki yay (l) vasıtasıyla ölçülmektedir.

 

Açı ve Yay

Sembolü

Birimi

Büyüklük

rad

Açı

m

Yay uzunluğu

m

Yarıçap

 

Açı

 

Düzlem Açı Birimi

 

a)     Radyan düzlem açının birimidir. Bir radyan 1 m yarıçapı olan dairenin 1 m uzunluğundaki yay parçasının gören merkez açıdır.  Bir radyan 57º16’45’’dir. Tam bir daire 2πradyana denk gelmektedir. Radyan SI birimler sisteminde ek boyutsuz bir birimdir.

b)    Derece “º” açı ölçümünde kabul gören bir birim olup ve bir derece (1º) tam bir dairenin 360’ta biri olarak tanımlanmaktadır. Radyan derece dönüşüm ifadeleri ise ;

 

Alt birimler ise;

1derece (º)=60arc dakika(‘)=3600arcsan(‘’),

 

c)     Gon (veya yeni derece) saha arazi ölçümlerinde ve askeri uygulamalarda kullanılan bir birimdir. 1 gon dik açının yüzde biridir.

 

d)                                                  

Açı genelde açıölçerler, teodolitler, açı mastarları genelde kullanılan açı ölçüm cihazlarıdır.

 

Katı Açı Birimi

 

Katı açı; Yarıçapı 1 m ve koninin ucu kürenin merkezide olan ve kürenin yüzeyinde 1 m2 alana eşit konin gördüğü merkez açı ise bir steradyandır (Ω).

 

 

Açı ve Yay

Sembolü

Birimi

Büyüklük

sr

Katı Açı

A

m2

Koninin Yüzey Alanı

m

Yarıçap

 

 

steradyan

Şekil: Katı Açının tanımı

SI birimler sisteminde Steradyan katı açı birimidir. Tam küresel açı 4π sr’dır. Steradyan, radyan gibi boyutsuz bir büyüklüktür.

steradyan_asteradyan_b

Şekil: Radyan ve Sterardyan’nın tanımlanması