Temel Birimler

-A +A

Temel Büyüklük

Adı

Sembolü

Boyutu

Uzunluk

Metre

m

L

Kütle

Kilogram

kg

M

Zaman

Saniye

s

T

Elektrik Akamı

Amper

A

I

Termodinamik Sıcaklık

Kelvin

K

°

Madde Miktarı

Mol

Mol

N

Işık Şiddeti

Kandela

Cd

Iv

 

 

  Büyüklük Birim Sembolü Tanımı
Uzunluk Metre m
Metre, ışığın boşlukta 1/299792458 'saniyede aldığı mesafenin uzunluğudur
Kütle Kilogram kg
Kilogram, kütle birimidir ve uluslararası kilogram prototipinin kütlesine eşittir,
Zaman Saniye s
Bir saniye, Sezyum 133Cs atomunun temel enerji durumundan iki süper ince düzey arasındaki geçişine karşılık gelen ışımanın 9192631770 periyotluk süresidir, 
Elektrik Akımı Amper A
Amper, boşlukta birbirlerinden bir metre uzaklıkta bulunan ve ihmal edilebilir dairesel kesitli sonsuz uzaklıktaki paralel iki doğrusal iletkenden sabit bir akım geçirildiğinde, bu iletkenler arsında metre başına 2x10-7 Newton’luk bir kuvvet oluşturan ve zamanla değişmez elektrik akım şiddetidir
Termodinamik Sıcaklık Kelvin K
BİR Kelvin, Suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 273,16’da biridir
Madde Miktarı Mol Mol

Mol (mol) madde miktarına ait temel ölçü birimidir,

1.     Bir Mol, 0,012 Kilogram karbon 12C elementinin içerdiği atomların sayısı kadar madde yapısı öğeleri bulunduran bir sistemin madde miktarına eşittir,

2.     Mol’un kullanılışında, sisteme ait madde yapısı öğeleri tanımlanmalıdır ve bunlar, atomlar, moleküller, iyonlar elektronlar ve diğer öğeler veya bunların tam olarak verilmiş bileşimlerin belli kümeleri olabilir

Işık Şiddeti Kandela cd

Kandela, 1/683 W/sr ışıma şiddetine sahip 540 x 1012 Hz frekanslı monokromatik radyasyon kaynağının tek bir doğrultuda yayımladığı ışık şiddetidir.

 

 

SI Temel ve Türetilmiş Birimler Sisteminin Şematik Gösterimi( http://www.bipm.org/en/si/base_units/