Kulak Termometresi Laboratuvarlararası Karşılaştırması

-A +A

Laboratuvarlar arası karşılaştırmalar (LAK) ve yeterlilik deneyleri (YT) kalibrasyon ve/veya test laboratuvarlarının teknik yeterliliklerini değerlendirmek için gerçekleştirilen önemli araçlardır. Bu husus, TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK dokümanında da özellikle belirtilir. Akredite laboratuvarların veya akreditasyon için başvuran laboratuvarların, akreditasyon kapsamlarındaki ölçüm büyüklükleri ile ilgili LAK’lara katılmaları ve başarılı sonuçlar elde etmiş olmaları TS EN ISO/IEC 17025 standardı ve TÜRKAK tarafından aranan bir gerekliliktir.

Kızılötesi kulak termometreleri insan vücudunun sıcaklığını ölçmek için günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kulak termometrelerinin uygun ve izlenebilir bir kalibrasyon sistemi ile düzenli olarak kalibre edilmeleri insan sağlığı açısından çok önemlidir. Yapılan birçok çalışmada kulak termometrelerinin standarda uygunluğu için yalnızca üreticinin beyanının yeterli olmadığı,  mutlaka bir Ulusal Metroloji Enstitüsü veya akredite kalibrasyon laboratuvarı tarafından gerçekleştirilecek ölçümlerin gerekliliği gözlenmiştir.

Ülkemizde gittikçe artan sayıda akredite laboratuvarın sıcaklık hizmet kapsamlarına kulak termometre kalibrasyonlarını dahil etme talepleri ile karşılaşılmaktadır. Bu talebi karşılamak ve sağlık açısından büyük önemi olan kulak termometresi ölçümlerinin doğru şekilde yapıldığından emin olmak için TÜBİTAK UME Sıcaklık Laboratuvarı olarak, 36 °C ile 42 °C sıcaklık aralığında “Kızılötesi Kulak Termometre Kalibrasyonu Karşılaştırması” organize etme kararı aldık. Ülkemizde ilk kez düzenlenecek olan bu karşılaştırma ile kulak termometresi kalibrasyon ölçümlerinin kalitesini güvence altına almayı amaçlıyoruz.

 

Katılımınızla ilgili olarak www.ume.tubitak.gov.tr adresinden “Hizmetlerimiz” başlığından ulaşabileceğiniz “Laboratuvarlararası Karşılaştırma/Yeterlilik Başvuru Formu”muzu doldurduktan sonra 29/06/2018 tarihine dek ume@tubitak.gov.tr adresine göndermenizi rica ederiz.

18.05.2018