TÜBİTAK UME’den “Frekans Seçici Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri Ulusal Çalıştayı”

-A +A

TÜBİTAK UME’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştaya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), GSM Operatörlerinin temsilcileri, çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve ölçüm laboratuvarlarının uzmanları katıldı.

Çalıştayda, TÜBİTAK UME Elektromanyetik Laboratuvarı tarafından 2017 yılında başlatılan “Frekans Seçici Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Sistemi” projesi kapsamında yapılan çalışmalar, elde edilen bilgi ve tecrübelerle birlikte TÜBİTAK UME’de kurulan en modern elektromanyetik kirlilik ölçüm sistemi ve yöntemleri paydaşlara sunuldu. Ayrıca, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci, “Elektromanyetik Alanlara Farkındasız Maruziyet Ölçümleri” başlıklı sunumu ile çalıştaya katkı sağladı.

Çalıştay sırasında, Türkiye’de elektromanyetik kirliliği düzenlemek ve sınır değerleri belirlemek için uygulanan yönetmelikteki eksik noktalar açıkça vurgulanarak maksimum trafikteki yayını hedefleyen modern ölçüm yöntemlerini içeren yeni bir yönetmeliğe ihtiyaç olduğu konusunda ciddi bir farkındalık oluşturuldu.

Çalıştay sonunda, TÜBİTAK UME’nin bundan sonraki süreçte, BTK tarafından uygun görülmesi ve görev verilmesi durumunda, yeni yönetmeliğin hazırlanma aşamasında katkı sunmaya, en modern “Frekans Seçici Ölçüm” ve “Kod Seçici Ölçüm” teknik ölçüm metotlarını ve detaylarını içeren bir yönetmeliğin hazırlanmasında görev almaya hazır olduğu katılımcılara bildirildi.

Fotoğraflar

04.12.2019