Kalite Sistemi ve Belgeler

-A +A

TÜBİTAK UME, ulusal ve uluslararası üstlenilen sorumluluğun bilinci ile bilimsel araştırmalar yapan, teknolojik gelişmeleri takip eden bir kuruluş olarak;

  • Paydaşlarımızın taleplerini zamanında ve eksiksiz karşılayarak, gelecekteki beklenti ve ihtiyaçlarına odaklı, beklenenin üstünde memnuniyeti sağlamayı,
  • TS EN ISO/IEC 17025 ve ISO 17034 gerekliliklerini karşılayan ve etkinliği sürekli iyileştirilen kalite yönetim sistemi ile hizmet vermeyi,
  • Sürekli gelişimi sağlanan ve sorumluluklarının bilincinde olan profesyonel kadrosu ile kurumsal faaliyetlerini kalite yönetim sistemi gereklerine göre gerçekleştirmeyi,
  • Şeffaflık, gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmayı,
  • Çalışan memnuniyetini göz önünde bulundurarak kurumsal hedeflere ilerlemeyi taahhüt etmektedir.

TÜBİTAK UME tarafından verilen kalibrasyon/deney ve sertifikalı referans malzemelerin üretimi hizmetleri Kalite Yönetim Sistemi’nin kapsamındadır. TÜBİTAK UME'nin Kalite Yönetim Sistemi TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar“ standardının ve ISO 17034  "Referans Malzeme Üreticilerinin Yetkinliği İçin Genel Şartlar" kılavuzunun şartlarına uygun olarak yapılandırılmıştır.

TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Sistemi ve kalibrasyon konusundaki yeterliliği Avrupa Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) tarafından oluşturulan ve kalite konusunda faaliyet gösteren Kalite Teknik Komitesi (TC-Q) tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 2002, 2008 ve 2013 yıllarında geçirmiş olduğu denetimlerden başarıyla geçen TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Sistemi’nin böylelikle uluslararası düzeyde tanınırlığı da sağlanmaktadır.  Ayrıca TÜBİTAK UME ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), kalibrasyon ve deney laboratuvarlarının akreditasyonu ve bu laboratuvarlarda yapılan ölçümlerin izlenebilirliğinin sağlanması konusunda işbirliği yapmaktadır. TÜBİTAK UME kalibrasyon ve deney ve referans malzeme üretim hizmetleri, geniş bir kapsamla Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından TS EN ISO/IEC 17025 ve ISO 17034 standardına göre akredite edilmiştir.

 

( Akreditasyon No: AB-0034-K , AB-0092-T , AB-0001-RM )