Yönetim Kurulu

-A +A

BAŞKAN        

Dr. Mustafa ÇETİNTAŞ

TÜBİTAK UME

Enstitü Müdürü

 

ÜYELER

Süleyman YAŞAR

TÜBİTAK TÜSSİDE

Enstitü Müdürü

 

Önder BARAN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Daire Başkanı

 

Ümmü Eymen MUŞ

TÜBİTAK Genel Sekreter Yardımcısı 

 

Hakkı KARABÖRKLÜ

Ticaret Bakanlığı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Genel Müdür Yrd.

 

Dr. Tayfun ACARER

İstanbul Teknik Üniversitesi

 

Kemal AKAR

İstanbul Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Üyesi