Biyoanaliz Laboratuvarı

-A +A

Amacı biyometroloji ile ilgili çalışmalar yürütmek olan Biyoanaliz Laboratuvarı, 2010 yılında kurulmuştur. Bu kapsamda laboratuvarımızda;

 • yaşam bilimleri alanında geçerliliği kanıtlanmış birincil ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi,
 • uluslararası ölçüm karşılaştırmalarına katılım sağlanması,
 • dünyada ve özellikle ülkemizde gereksinim duyulan sertifikalı referans malzemelerin (CRM) üretilmesi,
 • ulusal yeterlilik testlerinin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetler yürütülmektedir.

Laboratuvarımız;

Laboratuvarın Araştırma Konuları

 • Nükleik Asit Temelli Araştırmalar

DNA ve RNA miktarlarının yüksek doğrulukta ve düşük belirsizlikte belirlenebilmesi amacıyla araştırma-geliştirme çalışmaları yapılmaktadır:

 • Tarım ürünlerindeki, genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) miktarının, referans DNA ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi,
 • Hastalıkların erken tanısında kullanılan mRNA düzeylerinin yüksek doğrulukta ölçülebilmesi,
 • Kanserin erken tanısında kullanılan ve metillenmiş DNA miktarının belirlenmesi esasına dayanan yeni yöntemlerin geliştirilmesi,
 • GDO ölçüm laboratuvarların ihtiyacı olan sertifikalı referans malzemelerin üretimi ve yeterlilik testlerinin düzenlenmesi.
 • Protein Temelli Araştırmalar

Protein ve peptit gibi polimer yapısındaki biyomoleküllerin miktarlarıyla enzimlerin aktivitelerinin yüksek doğrulukta ve düşük belirsizlikte belirlenebilmesi amacıyla araştırma-geliştirme çalışmaları yapılmaktadır:

 • İmmünolojik ve kütle spektrometrisine dayalı peptit/protein miktarlarının ölçülmesi,
 • Protein aktivitesi ölçümlerine yönelik olarak yeni yöntemlerin geliştirilmesi,
 • Klinik laboratuvarların ihtiyacı olan sertifikalı referans malzemelerin üretimi ve yeterlilik testlerinin düzenlenmesi.
 • Hücre Temelli Araştırmalar
 • Kan hücrelerinin sayılmasına yönelik olarak, akış sitometrisine dayalı yeni referans cihazlar ile yeni yöntemlerin geliştirilmesi.

 

Sözü edilen bütün bu çalışmalar,

 • TÜBİTAK Projeleri,
 • Avrupa Ulusal Metroloji Enstitüleri Birliği (EURAMET) altında faaliyet gösteren Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP)  Projeleri,
 • BIPM CCQM tarafından organize edilen uluslararası karşılaştırma çalışmalarına katılım ile gerçekleştirilmektedir.

 

Fotoğraflar