Elektromanyetik Laboratuvarı

-A +A

ELEKTROMANYETİK  LABORATUVARI

Elektromanyetik Uyumluluk (Electromagnetic Compatibility, EMC); elektriksel veya elektronik cihazların kendi elektromanyetik ortamında çevresiyle uyumlu çalışabilme kabiliyetidir. Üretilen her elektrik, elektronik veya elektromekanik cihaz, kullanıcı hizmetine sunulmadan önce çevresine, beslendikleri elektrik güç hatlarına veya bağlı bulundukları veri iletim hatlarına istenmeyen girişim sinyalleri yaymadığı, aynı zamanda çevresinden, beslendikleri elektrik güç hatlarından veya bağlı bulundukları veri iletim hatlarından etkilenmediğini belirlemek amacıyla EMC deneylerinin uygulanması gerekmektedir.

EMC deneyleri; öngörülen askeri ve ticari standartlar uyarınca “tam yansımasız oda”, “yarı yansımasız oda”, “açık saha deney alanı” ve “ekranlı odalar” içerisinde gerçekleştirilmektedir. Tam / yarı yansımasız odalar; harici elektromanyetik girişimlerden izole edilmiş ve içleri elektromanyetik soğurucu malzemelerle kaplanmış özel ortamlardır. Ekranlı odalar ise sadece topraklanmış düz metal plakalardan oluşan harici elektromanyetik girişimlerden izole edilmiş yapıya sahip odalardır.

EMC Laboratuvarında, ülkemizde nadir olarak kurulu bulunan büyük hacme sahip tam ve yarı yansımasız odalar bulunmaktadır. Tam yansımasız oda içerisinde 700 MHz – 40 GHz frekans aralığında izotropik prob kalibrasyonları, yarı yansımasız oda ve açık saha deney alanı birlikte kullanılarak 30 MHz - 40 GHz frekans aralığında yönlü anten kalibrasyonları yapılabilmektedir.

 

Fotoğraflar