İleriye Yönelik Çalışmalar

-A +A

Laboratuvar mevcut çalışmalarına ek olarak;

 • Tüm ışık kaynaklarının ve armatürlerin ışık şiddeti dağılımı ve ışık akısı ölçümleri için gonyofotometrik ölçüm sisteminin yapılması ve otomasyonunun sağlanması,
 • Yüksek seviye optik güç ölçüm sisteminin kurulması ve kalibrasyon hizmetinin sağlanması,
 • UV-B bölgesinde çalışan dedektör ve kaynaklara yönelik ölçüm / kalibrasyon hizmetinin verilmesi,
 • Tayfsal duyarlılık ve optik güç kalibrasyon hizmetlerinin yakın kızılötesi bölgeden orta kızılötesi bölgeye kadar genişletilmesi,
 • Çok modlu fiberoptik kabloların analizi, standartların oluşturulması ve bu alanda kalibrasyon hizmetinin genişletilmesi,
 • Tayfsal ışıma duyarlılığı ölçeğinin oluşturulması ve bu konuda kalibrasyon hizmetinin UME'ye kazandırılması,
 • Güneş hücrelerinin tayfsal duyarlılık ve verimlilik karakterizasyonu için ölçüm sisteminin oluşturulması,
 • Fotovoltaik panellerin IEC 61646, IEC 61215 ve IEC 61730-2 standartlarına göre tüm testlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Ölçüm amaçlı kullanılan kameraların optik karakterizasyonu,
 • Işık kaynaklarının ve katı/sıvı numunelerin ömür testlerinin yapılması,
 • Merceklerin optik karakterizasyonunun yapılması,
 • Gerçek zamanlı gerinme ölçümlerinde kullanılan fiber bragg grating esaslı fiber sensör sistemi tasarımı,
 • Mevcut ölçüm aralıklarının genişletilmesi ve belirsizliklerin iyileştirilmesi alanlarında çalışmalar yapmayı planlamaktadır.

 

Ayrıca laboratuvar Medikal Metroloji Çalışma Grubu’nun yürütmekte olduğu çalışmalara destek olmak üzere “Biyokimya Otoanalizör Cihazı Spektrofotometre Biriminin Geliştirilmesi” çalışmalarını yürütmektedir.