İleriye Yönelik Çalışmalar

-A +A

Laboratuvar mevcut çalışmalarının yanında;
•DO-160G Standardı’nın isterlerini karşılayacak şekilde laboratuvar ve sistem alt yapısının kurulması,
•Endüstriyel EMC ölçümlerinin standartlaştırılmasına yönelik bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması,
•Kuantum-optik temelli lazer-atom-elektromanyetik dalga rezonans etkileşimi kullanımıyla birincil seviyede ve doğrudan SI’a izlenebilir yeni tip atomik sensör oluşturulmasına yönelik bilimsel ve teknik araştırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
 

ileriye dönük hedefleri arasındadır.