İleriye Yönelik Çalışmalar

-A +A

Hacim, Yoğunluk ve Viskozite metrolojisi alanına giren endüstriyel, yasal ve bilimsel faaliyetlerin doğru ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturulması, destek sağlanması ve gerekli çalışmaların projelendirilerek yürütülmesi ile ülkenin Hacim, Yoğunluk ve Viskozite metrolojisi alanındaki ihtiyaçları sağlanmaya devam edilecektir.

Hacim-Yoğunluk Laboratuvarı tarafından hizmeti verilen hidrometre kalibrasyon ölçümlerinin gerçekleştirildiği sistemin otomasyonu sağlanacaktır.

Sıvıların Yüzey Gerilimlerinin belirlemesi sisteminin oluşturulması ile Endüstriye ve Bilimsel çalışmalara destek verilmesi planlanmaktadır.

Standart Newtonian sıvıların kinematik viskozite değerlerinin zamanla değişiminin incelenmesi ve kalibrasyon sürelerin tayinine yönelik çalışmalar ve birincil seviye viskozite referans standartları ve çalışma standartlarının oluşturulması planlanmaktadır.