İleriye Yönelik Çalışmalar

-A +A

TÜBİTAK UME Elektrokimya Laboratuvarı’nın öncelikli hedefi ulusal ve uluslararası seviyede elektrolitik iletkenlik ölçümleri için sertifikalı iletkenlik çözeltilerini (SRM) hazırlamak, sertifikalandırmak bunların muhafazasını sağlamak ve izlenebilirlik zincirinin oluşturulması ve devamlılığı için gerekli faaliyetleri yerine getirmektir. Böylelikle yurt dışından temin edilen kalibrasyon çözeltilerinin yerel seviyede hazırlanıp sertifikalandırarak bu alanda yurt dışı bağımlılığımızın sonlandırılması planlanmıştır. Bunlara ek olarak kulometri, potansiyometri ve voltammetri tekniklerine ait yeni metotların geliştirilmesi planlanmıştır.