Laboratuvar Çalışanları

-A +A

Doç. Dr. Ferhat SAMETOĞLU

Bakü Devlet Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 1993 yılında mezun olmuştur. 1998 yılında Azerbaycan Bilimler Akademisi Fotoelektronik Enstitüsü’nde katıhal fiziği alanında doktora derecesini ve 2011 yılında Optik-Fotonik alanında doçentlik unvanını almıştır.

1995 - 1999 yılları arasında Azerbaycan Bilimler Akademisi Fotoelektronik Enstitüsü’nde çalışmıştır. 1999 yılı itibariyle TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarları‘nda çalışmalarına devam etmektedir. Optik metroloji (Fotometri, Radyometri, Spektrofotometri ve Fiber Optik) alanında çeşitli projeler yürütmüş ve projelerde aktif görev almıştır. Bunlara ilave olarak uluslararası karşılaştırmalar, danışmanlık, eğitim, endüstriyel kalibrasyon ve deney hizmetlerinin verilmesinde çalışmalarda bulunmuştur.

Proje ve dergi hakemliği yapmakla beraber optik metroloji konusunda uluslararası ve ulusal dergilerde pek çok yayını bulunmaktadır.

2012 yılı itibariyle TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarı Sorumlusu görevini yürütmektedir.

Doç. Dr. Özcan BAZKIR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuştur. Yoğun Madde Fiziği dalında, Spektroskopi ve Radyometri konularında yaptığı çalışmalar ile 1999 ve 2004 yıllarında yüksek lisans ve doktora derecelerini, 2008 yılında ise doçent unvanını almıştır.

1997 - 2001 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2001 yılından itibaren TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarı’nda, Optik Radyometri ve Spektrofotometri alanlarında çalışmaktadır. Optik Radyometri ve Spektrofotometri alanlarında, ISO 17025 standardına uygun olarak referans ölçüm sistemlerinin kurulması, izlenebilirliklerin sağlanması, kalibrasyon, eğitim, danışmanlık ve denetçilik hizmetlerinin verilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca, Optik Radyometri ve Spektrofotometri alanlarında ulusal sanayinin ihtiyaçlarını karşılama ve UME’nin uluslararası nitelikli projelerdeki katma değerini artırmaya yönelik ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesi ve ölçüm kapasitesinin artırılması kapsamında Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedir.

Dr. Seval MERİÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden 1990 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü’nde 1994 yılında tamamlamıştır.

Doktora eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nde; “Tulyum iyonu ile katkılanmış tellurium tungsten oksit lazer camlarının optik özellikleri, termal analizi ve mikroyapı karakterizasyonu” konusunda tamamlamıştır.

1991 yılında TÜBİTAK MAM Temel Bilimler Enstitüsü Fizik Bölümü Yarıiletkenler Laboratuvarı’nda uzman yardımcısı olarak işe başlamıştır. Yarıiletkenler fiziği, yüksek vakum teknikleri, soğurma ve lüminesans spektroskopisi konularında çalışmıştır. 1997 - 2012 yılları arasında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Optoelektronik Bölümü’nde uzman araştırmacı olarak görev yapmıştır.

2013 yılından itibaren TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarı’nda uzman araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır.

Şenel YARAN

Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1987 yılında mezun olmuştur.

1987 - 1988 yıllarında Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesinde kamera kontrol mühendisi, 1988 - 1995 yıllarında 1 HİBMK.lığı Kalibrasyon Laboratuvarı’nda mikrodalga kalibrasyon mühendisi olarak çalışmıştır.

1995 - 2012 yılları arasında TÜBİTAK UME RF ve Mikrodalga Laboratuvarı’nda 2012 yılından itibaren Optik Laboratuvarı’nda görev yapmaktadır.

RF ve Mikrodalga Laboratuvarı’nın kurulması kapsamında birincil ve ikincil seviye güç, s-parametreleri, empedans, zayıflatma ve gürültü ölçüm sistemlerinin kurulması, karakterize edilmesi, belirsizlik hesaplamalarının ve ölçümlerinin yapılması konularında çalışmıştır. Mikrodalga güç ve s-parametrelerinin uluslararası izlenebilirliğini sağlamak için düzenlenen anahtar karşılaştırmalara TÜBİTAK UME adına ölçümleri ve belirsizlik hesaplamalarını yaparak katılmıştır. Ayrıca ülke genelinde yapılan mikrodalga güç ölçümlerinin doğruluğunun belirlenmesi amacıyla TÜRKAK tarafından talep edilen ikinci seviye laboratuarlar arasında bir karşılaştırma organize edilmesinde ve sonuçların raporlanmasında görev almıştır. Mikrodalga ölçümler konusunda TÜRKAK’ın organize ettiği tetkiklerde teknik uzman olarak katılmaktadır.

Optik Laboratuvarı’nda aydınlık düzeyi, parlaklık, parıltı ve UV ışınım düzeyi ölçümlerinin yapılması konusunda çalışmaktadır.

Yusuf ÇALKIN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1996 yılında mezun olmuştur. 1997 - 2003 yılları arasında TÜBİTAK UME Basınç ve Vakum Laboratuvarı’nda görev almıştır. Mutlak, gauge ve fark basıncı ölçüm modunda, basınç ölçer cihazların kurulması, test ve kalibrayonlarının gerçekleştirilmesi, hidrolik ve pnömatik pistonlu basınç standardlarının (Dead Weight Tester), basınç dönüştürücüler (tranducers ve transmitter) kalibrayon ve yazılımlarında lineerite ayarların gerçekleştirilmesi, basınç metrolojisi konusunda endüstri ve TSK’ya eğitim verilmesi, TSK’ya pistonlu basınç standard kurulması ve eğitim verilmesi konularında çalışmıştır.

2003 yılından itibaren TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarı’nda çalışmaktadır.

Metroloji, fotometrik büyüklüklerin optik ölçüm teknikleri, fotometre başlıkların optiksel karakterizasyonu, fotometrik kalibrasyonların yapılması, ışık şiddeti, aydınlık düzeyi, Işık akısı, parıltı gibi sistemler ve cihazların ileri düzeyde teorik ve uygulamalı olarak yeterliliklerinin belirlenmesi, parıltı küresi bakım ve modifikasyonunun yapılarak parıltı ölçerler ve parıltı kürelerinin kalibrasyonların gerçekleştirilmesi, standard ışık şiddeti lambaları, fotometre başlıkları ve aydınlık düzeyi ölçerlerin periyodik kalibrasyonlarının yapılması konularında çalışmaktadır. Ayrıca bu konularla ilgili olarak uluslararası karşılaştırmalar ve EMRP Projeleri’nde görev alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Zühal ALPASLAN KÖSEMEN

İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 2006 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fizik Bölümü’nde 2009 yılında tamamlamıştır. Halen aynı okulda doktora eğitimine devem etmektedir. Doktora tezi ve çalışmalarını organik elektronik cihazlar ve fotovoltaik sistemlerin karakterizasyonu alanlarında sürdürmektedir. 2014 yılı itibariyle TÜBİTAK UME Optik Laboratuvarı’nda görev almaktadır.