Laboratuvar Çalışanları

-A +A

Dr. Baki KARABÖCE (Laboratuvar Sorumlusu)

1967 yılı Denizli doğumludur. 1992 yılında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirmiştir. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. 1993 yılından 2014 yılı sonuna kadar TÜBİTAK UME Akustik Laboratuvarı’nda çalışmış olup Akustik, Titreşim, Ultrasonik, Gravimetre konularında 70’in üzerinde yayını bulunmaktadır. Medikal Metroloji Laboratuvarı kurucusu ve 2015 yılı itibariyle Medikal Metroloji Laboratuvarı sorumlusudur. IEC TC 87 Ultrasonik, EURAMET Task Group Health-Sağlık grubu, EURAMET Ultrasound and Underwater Acoustics Subcommitee ve BIPM CCM WGG üyesidir. Euramet kapsamında üç adet projede TÜBİTAK UME yürütücüsü olarak görev almıştır.

Türk Akustik Derneği Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır.  Inter-Noise 2007 Istanbul kongresi ve IEEE International symposium-MeMeA 2015 ve Ulusal Akustik kongrelerinde bilimsel kurul ve düzenleme kurulunda bulunmaktadır.

Hüseyin Okan DURMUŞ

1973 yılı Zonguldak doğumludur. 1995 yılında ODTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirmiştir. 1998 yılında aynı üniversitede Biyoloji ve Fizik Bölümlerinin ortak programıyla Biyofizik alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1995-2000 yılları arasında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Ergonomi Laboratuvarı’nda Uzman olarak çalışmıştır. Daha sonra özel sektöre geçerek ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/TS 16949, SA 8000 Sosyal Sorumluluk/Sosyal Uygunluk, Organik Sertifikasyon ve denizcilik sektörüne ait ISM sistem çalışmaları/belgelendirmeleri üzerine görev almıştır. 2014 yılında Uzman Araştırmacı olarak TÜBİTAK UME Akustik Laboratuvarları’nda çalışmaya başlamış, 2014 yılı sonunda da yeni kurulan Medikal Metroloji Laboratuarı kadrosuna katılmıştır.

Halen, Medikal Metroloji Laboratuvarı sorumlusu vekili olarak görev yapmaktadır. Biyofizik alanında ulusal ve uluslararası çeşitli yayın ve bildirileri bulunmaktadır.

Emel ÇETİN

1986 İstanbul doğumludur. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nü bitirmiştir.  2009 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Tezsiz Yüksek Lisansını, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını ve 2014 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamlamıştır.  2014 yılından beri Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalı’nda doktora eğitimine devam etmektedir. 

2011-2014 yılları arasında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda ve 2014-2015 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2014 yılında “Ecole Superieure de Physique et Chimie Industrielles-ESPCI Paris Tech. Nanobiophysique Labotaroire”de misafir araştırmacı olarak “Optik Tweezers” yöntemi ile DNA ve RNA’nın mekanik özelliklerinin belirlenmesi konularında çalışmalarda bulunmuştur. 2015 yılından beri TÜBİTAK UME Medikal Metroloji Laboratuvarı’nda Uzman Araştırmacı olarak görev yapmaktadır. 

Mithat ÖZDİNGİŞ

Akdeniz Üniversitesi T.B.M.Y.O. Elektronik Haberleşme Teknolojileri Bölümü’nden 2002 yılında mezun olmuştur. 2008-2012 yılları arasında Uluslararası Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nü onur öğrencisi olarak tamamlamıştır.

Özel sektörde elektronik güvenlik ve alarm sistemleri üzerine çalışmıştır. 2004 yılında TÜBİTAK UME DC Direnç Laboratuvarı’nda teknisyen olarak çalışmaya başlamıştır. TÜBİTAK UME’nin farklı laboratuvarlarındaki birincil ve ikincil seviye ölçüm sistemlerinin kurulması, bakım ve onarım işleri, uluslararası karşılaştırmalar ile TÜBİTAK UME’ nin verdiği kalibrasyon ve test işlemlerinde görev almıştır.

Düşük, orta ve yüksek seviye programlama dilleri hakkında bilgi sahibidir. Bina ve cihaz otomasyonu ile elektronik devre tasarım ve üretimi üzerine çalışmalar yapmış olup çeşitli projelerde teknisyen olarak katkıda bulunmuştur.

2012-2015 yılları arasında R&F Mikrodalga Laboratuvarı’nda RF güç ölçümleri üzerine çalışmalar yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışında kullanılmak üzere birincil seviye ölçüm sistemlerinin otomatik kontrolüne yönelik yazılımlar hazırlamıştır.

2015  yılından itibaren Medikal Metroloji Laboratuvarı’nda çalışmalarına devam etmektedir.