Laboratuvar Çalışanları

-A +A

Dr. Murat CELEP (Laboratuvar Sorumlusu)

Trakya Üniversitesi Tekirdağ M.Y. Okulu’ndan 1992 yılında, Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’nde 2004 yılında tamamlamıştır.

1995 yılında bir süre CEDETAŞ A.Ş.’de çalışmış ve 1997 yılında TÜBİTAK UME RF ve Mikrodalga Laboratuvarı’nda göreve başlamıştır. RF ve Mikrodalga frekanslarında birincil ve ikincil seviye güç, s-parametreleri, empedans, zayıflatma ve gürültü ölçümleri üzerine çalışmakta olup aynı zamanda bu ölçümler için, ölçme sistemlerinin kurulması, karakterize edilmesi ve belirsizlik hesaplamalarının yapılması konusunda çalışmalarda bulunmaktadır. Mikrodalga güç ve s-parametrelerinin uluslararası izlenebilirliğini sağlamak için düzenlenen anahtar karşılaştırmalara TÜBİTAK UME adına katkıda bulunmuş ve/veya katılmıştır. 100 MHz - 1GHz frekans aralığında gerilim izlenebilirliğinin güç standartları üzerinden alınması için bir çalışma gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda özgül soğurma oranı (SAR) ölçme sisteminin çalıştırılması, karakterize edilmesi ve SAR ölçümleri konusunda çalışmaktadır. Halen RF ve Mikrodalga Laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Handan SAKARYA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde tamamlamıştır.

1993 yılında TÜBİTAK UME’de DC Direnç Laboratuvarı’nda araştırmacı unvanıyla işe başlamıştır. DC direnç ölçümlerinde birincil ve ikincil seviye sistemlerin kurulması ve muhafazası konularında çalışmıştır. Endüstriye kalibrasyon ve test hizmetlerinin verilmesi, uluslararası ve ulusal DC direnç karşılaştırmalarında görev almıştır.

2012 yılından itibaren RF&Mikrodalga Laboratuvarı’nda s-parametreleri ve RF güç ölçümü konusunda çalışmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Sistemi içerisinde Grup Yönetim Temsilciliği görevini yürütmektedir.

Dr. Aliye KARTAL DOĞAN 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden 1994 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde 2001 yılında tamamlamıştır. Doktora derecesini ise Kocaeli Üniversitesi Fizik Bölümü’nden 2012 yılında almıştır.

1996 yılında TÜBİTAK UME’de Sıcaklık Laboratuvarı’nda araştırmacı unvanıyla işe başlamıştır. 2005 - 2011 yılları arasında Sıcaklık Laboratuvarı Sorumluluğu görevini vekâleten yürütmüştür. Sıcaklık ölçümlerinde birincil seviye standartların geliştirilmesi ve izlenebilirliğinin sağlanması, belirsizlik hesaplamalarının yapılması, farklı sıcaklık değerlerine sahip sabit nokta hücrelerini yapılması, geliştirilmesi ve karakterize edilmesi konularında çalışmıştır. Endüstriye eğitim, danışmanlık, kalibrasyon ve test hizmetlerinin verilmesi, uluslararası ve ulusal sıcaklık karşılaştırmaların organizasyonu ve sonuçlarının değerlendirmesini gerçekleştirmiştir. Ayrıca sıcaklık alanında TÜRKAK adına teknik uzman olarak denetçilik görevlerini gerçekleştirmiştir. Sıcaklık alanında uluslararası ve ulusal birçok projede hem yürütücü hem de katılımcı olarak çalışmasının yanı sıra 2011 yılına kadar ülkemizi EURAMET TC-12, IMEKO TC12, CCT (The Consultative Committee for Thermometry) Sıcaklık Danışma Kurulu’nda ülkemizi temsil etmiş olup, CCT Çalışma Grubu 3 ve Çalışma Grubu 6’da sıcaklık ölçümlerinde belirsizlik hesaplamaları ve nem ölçümleri alanında temsil etmiştir.

Ekim 2012 yılından itibaren Elektromanyetik Laboratuvarları altında yer alan Özgül Soğurma Oranı (SAR) ölçme sisteminin çalıştırılması, karakterize edilmesi ve iyileştirilmesi konusunda çalışmış olup, Aralık 2014 itibari ile RF ve Mikrodalga Laboratuvarı’nda çalışmaya başlamıştır.

Dr. Erkan DANACI

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olmuştur. Selçuk Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı’nda sırasıyla 1996 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında Doktora çalışmasını tamamlamıştır.

1992-2000 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisli Bölümü Devreler ve Sistemler Teorisi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 1998-2000 yılları arasında TÜBİTAK MAM BTAE’de Milli Savunma Bakanlığının bir projesi kapsamında yazı zamanlı araştırmacı olarak RF devre tasarım çalışmalarında bulunmuştur. 2000 yılında TÜBİTAK UME RF ve Mikrodalga Laboratuvarı’nda Araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. 2007-2014 yılları arasında TÜBİTAK UME Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Birimi Sorumluluğu görevini yürütmüş, bunun yanında 2011-2014 yıllarında arasında TÜBİTAK UME Müdür İdari Yardımcılığı görevine vekalet etmiştir. 2014 yılından itibaren TÜBİTAK UME RF ve Mikrodalga Laboratuvarı’nda Başuzman Araştırmacı olarak RF ve Mikrodalga frekanslarında birincil ve ikincil s-parametreleri, empedans ve gürültü ölçümleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Ayrıca Yapay Sinir Ağları ilgi alanındadır. EURAMET TC-IM Türkiye delegasyonluğu, EURAMET TC-IM FGNMID Türkiye delegasyonluğu ve her yıl düzenlenen Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongre ve Fuarı’nın Bilim ve Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

2002 yılında Kanada’da düzenlenen CPEM konferansına sunduğu çalışması ile Genç Bilim Adamı Ödülü almış, 3 makalesi, 2 kitapta bölüm yazarlığı ve 17 ulusal ve uluslararası bildirisi mevcuttur.