Laboratuvar Çalışanları

-A +A

Dr. Rıfat KANGI (Laboratuvar Sorumlusu)

1980 yılında Semerkant Devlet Üniversitesi Fizik Fakültesi Fizik Bölümü’nden yüksek lisans ve Rusya Bilimler Akademisi İnorganik Kimya Enstitüsü’nden (Novosibirsk, Rusya) 1992 yılında doktor unvanını almıştır.

1984-1992 yılları arasında adı geçen Enstitüde araştırmacı/uzman araştırmacı olarak görev yapmıştır. Türkiye’deki çalışmaları öncesinde manyetometre yapımı ve imalatı, ince manyetik filmler, filmlerin inceleme teknikleri, MOCVD yöntemleri, MOCVD Sistemlerinin tasarımı, yapımı ve imalatı üzerinde uzmanlaşmıştır. 1993-2010 yılları arasında TÜBİTAK UME Basınç ve Vakum Laboratuvarı’nda araştırmacı/uzman araştırmacı olarak görev yapmıştır. Basınç Laboratuvarları’nın kurulmasında katkıda bulunmuş, basınç standartlarının bazı dış ve iç karşılaştırmalı ölçümlerinde yer almıştır. 1994 yılında Vakum Laboratuvarı’nın kurulmasında başlanan süreçte görev almıştır. 1998 yılında UME’ye birinci seviye vakum sisteminin kazandırılması çalışmalarına başlamış ve 2000 yılında özel olarak tasarlanmış Çok Aşamalı Birincil Seviye Statik Genleşme Sistemi’nin kurulmasını sağlamıştır. 2005-2011 yılları arasında UME Fotonik ve Elektronik Sensörler Laboratuvarı’nda uzman araştırmacı olarak görev almıştır. Bu süreçte a-Si:H ve ilgili teknolojilere sahip güneş pillerinin  üretilmesi için proseslerin belirlenmesi ve ilgili pillerinin üretilmesi üzerinde uzmanlaşmıştır. 2011 yılından beri UME Basınç Laboratuvarları’nda başuzman araştırmacı olarak vakum metrolojisi ve teknolojisi konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Dr. Alper ELKATMIŞ

1995 yılında Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü’nden birincilikle mezun olmuştur. 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda İngilizce dil eğitimini, 1999 yılında ise aynı üniversitenin Fizik Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Doktora unvanını Yeditepe Üniversitesi Fizik Anabilim Dalı’ndan 2011 yılında almıştır. Yüksek lisans sürecinde, statik vakum sistemi için küçük hacimlerin genleşme yöntemiyle belirlenmesi, doktora sürecinde ise manyetik etki altındaki nanoakışkanların (ferrofluids) termofiziksel özelliklerinin incelenmesi üzerine çalışmıştır. 1997 yılında TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde yarı zamanlı araştırmacı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1997-2003 yılları arasında TÜBİTAK UME Basınç ve Vakum Laboratuvarı’nda araştırmacı, 2003-2011 yılları arasında TÜBİTAK UME Akışkanlar Laboratuvarları Gaz Debisi ve Hava Hızı bölümlerinde araştırmacı ve uzman araştırmacı olarak görev almıştır. 2005 yılında, Hindistan’da yer alan “FCRI-Akışkan Kontrol ve Araştırma Enstitüsü”nde üç ay boyunca misafir araştırmacı olarak bulunmuş, “Gaz, Sıvı Akış Ölçümleri ve Kontrol Teknikleri” konu başlıklı uluslararası eğitim programına burslu olarak katılım sağlamıştır. Bu kapsamda, “Rüzgar Tünelinde Perde Etkisinin Araştırılması” konulu projesini tamamlamıştır. 2012 yılı itibariyle geri döndüğü TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı’ndaki çalışmalarına, laboratuvar sorumlusu vekili göreviyle başuzman araştırmacı olarak devam etmektedir.

Başlıca çalışma konuları vakum ölçüm bilimi, yüksek ve çok yüksek vakum ölçümleri (HV ve UHV), ulusal vakum standardı çok aşamalı statik genleşme sisteminde birincil seviye vakum ölçümleri, dinamik vakum sistemi çalışmaları, vakumda kuadrupol kütle spektrometresi (QMS) ve sızıntı oranı belirleme ölçümleri, birincil ve ikincil seviye vakum ölçer kalibrasyonlarıdır. Ayrıca, birincil seviye gaz akış hızı standardı kurulumu projesindeki çalışmalarına devam etmektedir. Ölçüm standartlarının oluşturulması, muhafazası, belirsizlik hesaplamaları, uluslararası karşılaştırmalar konularında çalışmalarını yürütmekte, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra Avrupa Birliği destekli Avrupa Bölgesel Metroloji Organizasyonu EURAMET ve Kalkınma Bakanlığı destekli araştırma projelerinde görev almaktadır. Vakum, Basınç ve Akışkan ölçüm bilimi alanında düzenlenen 10’dan fazla uluslararası ve ulusal karşılaştırmalarda görev almıştır. Avrupa Birliği destekli Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) kapsamında düzenlenen “Endüstriyel Uygulamalar için Vakum Metrolojisi” başlıklı projede, 8 ülkenin katılımcı olduğu “Kuadrupol kütle spektrometresi (QMS) hassasiyeti kararlılık çalışması” görev sorumluluğunu yürütmüştür. TÜBİTAK UME’de kurulmuş ve yürürlülükte olan ISO/IEC 17025 standardı kapsamında gerçekleştirilen, TÜBİTAK UME Akışkanlar Laboratuvarları Gaz Debisi ve Hava Hızı bölümleri kalite sisteminin yapılandırılmasında görev almış, halen TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı kalite sisteminin yapılandırılması ve devamlılığının sağlanması konusunda yürütülen çalışmalara katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, TÜBİTAK UME laboratuvar denetimlerinde denetçi ve/veya başdenetçi olarak görev almaktadır. 30’a yakın uluslararası, ulusal ve kurum içi yayını bulunmaktadır. “Measurement” dergisinde hakemlik yapmaktadır. Gebze Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü Yüksek Lisans programı “Mekanik Ölçüm Prensipleri ve Cihazları” dersi kapsamında 2017 yılı itibariyle “Vakum Metrolojisi” eğitimi vermektedir. IMEKO Uluslararası Ölçüm Konfederansı TC16 Basınç ve Vakum Ölçümü Teknik Komitesi üyesidir. 

Birol ONGUN

1991 yılında ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden mezun olmuştur. 1994 - 1999 yılları arasında SSS A.Ş. de fizik mühendisi olarak görev yapmıştır. SSS A.Ş.’de X - Işını Floresans ve X – Işını Difraktometre Laboratuvarlarının kurulumlarını yapmıştır. 1999 yılında TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak göreve başlamıştır. Aynı laboratuvarda 2003 yılına kadar birincil seviye statik genleşme sisteminin kurulumu ve devreye alınmasında görev almıştır. 2003 - 2012 yılları arasında TÜBİTAK UME Akışkanlar Laboratuvarı kurulumu ve idamesinde görev almıştır. 2012 yılında tekrar Basınç Laboratuvarları’nda göreve başlayarak çalışmalarına araştırmacı olarak devam etmektedir. Ayrıca “EMRP IND12-Endüstriyel Uygulamalar için Vakum Metrolojisi” başlıklı projede görev almaktadır.