Laboratuvar Çalışanları

-A +A

Dr. Lokman LİV (Laboratuvar Sorumlusu)

1989 yılı İstanbul doğumludur. Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nde 2010 yılında tamamlamıştır. Aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı’nda Elektrokimya alanında BAP destekli, “Alizarin Red S'nin Voltammetrik Davranışlarının İncelenmesi ve Tiron Varlığında Kalem Grafit Elektrot ile Voltammetrik Bor Tayini” isimli yüksek lisans tezini 2012 yılında, “Voltammetrik Bor Tayini için Yeni Modifiye Elektrotların Hazırlanması, Karakterizasyonu ve Analitik Uygulamaları” isimli doktora tezini 2017 yılında bitirmiştir. 2014 yılından beri TÜBİTAK UME Elektrokimya Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak çalışmaktadır. Kimyasal Metroloji, Sertifikalı Referans Malzeme Üretimi, Analitik Kimya, Kimyasal İstatistik, Metot Validasyonu, Spektroskopik Analizler (UV-VIS, ICP-OES), Elektroanalitik Kimya, Kimyasal Modifiye Elektrot Üretimi, Elektrot Yüzey Karakterizasyon Teknikleri, Elektrokimyasal Analiz Teknikleri (Birincil ve Çalışma Seviyesi pH Ölçümleri, Kulometrik Ölçümler, Birincil ve Çalışma Seviyesi Elektrolitik İletkenlik Ölçümleri, Voltammetri, Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi) konularında tecrübe sahibidir.

 

Emrah UYSAL 

1979 yılı Eskişehir doğumludur. Lisans eğitimini Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde 2005 yılında tamamlamıştır. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını 2009 yılında bitirmiş olup aynı bölümde doktorasına devam etmektedir. 2006 yılından beri TÜBİTAK UME Kimya Grubu Laboratuvarları’nda araştırmacı olarak çalışmaktadır. Elementel analiz, inorganik kimya ve elektrokimya alanlarında tecrübe sahibidir. 2007 yılından beri Metot Validasyonu, Analitik Kimya ve İstatistik, Kimyasal Ölçümlerde Belirsizlik konularında eğitim vermektedir.