Laboratuvar Çalışanları

-A +A

Mehedin ARİFOVİÇ (Laboratuvar Sorumlusu)

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Elektronik alanında tamamlamıştır.

1997 yılında TÜBİTAK UME Gerilim Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Birincil seviyede AC/DC gerilim ve akım ölçümleri, referans cihazların yapımı, ölçüm otomasyonu ve ISO 17025 Kalite Sistemi konularında çalışmaktadır. Halen UME Gerilim Laboratuvarı sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Saliha TURHAN

1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. 1993 yılında TÜBİTAK UME’de araştırmacı olarak çalışmaya başlamıştır. Yüksek lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi’nde Elektronik-Haberleşme Bölümü’nde 1999 yılında tamamlamıştır. Halen TÜBİTAK UME Gerilim Laboratuvarı’nda birincil seviyede gerilim ölçüm standartların oluşturulması ve muhafazası ile kalibrasyonu, belirsizlik hesaplamaları ve laboratuvarlararası karşılaştırmalar konularında çalışmaktadır. Aynı zamanda TÜBİTAK UME Kalite Yönetim Temsilcisi Yardımcısı olarak görev yapmakta olup, TÜRKAK Laboratuvar akreditasyonu denetimlerinde baş denetçi ve denetçi olarak görev almaktadır. Uzmanlık alanı DC ve düşük frekans gerilim, akım ve direnç ölçüm sistemleri, ölçüm/kalibrasyonları, belirsizlik hesaplamaları ile TS EN ISO/IEC 17025 standardı uygulamalarıdır.

Atilla VAROL

1995 yılında Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995-1999 yılları arasında Kocaeli Lunasan A.Ş.’de teknisyen olarak görev yapmıştır. 2001-2014 yılları arasında TÜBİTAK UEKAE’de Uzman Teknisyen olarak idari kadroda ve çeşitli projelerde cihaz üretimi, cihaz test, saha destek elamanı ve cihazların kullanıcı eğitimlerinin verilmesi görevlerinde bulunmuştur.

2014 Haziran ayı itibaren TÜBİTAK UME Gerilim Laboratuvarı’nda Uzman Teknisyen olarak görev yapmaktadır.

Naylan KANATOĞLU

Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünden 2000 yılında mezun olmuştur. 1995 yılında TÜBİTAK UME Gerilim Laboratuvarı’nda göreve başlamıştır. Gerilim Laboratuvarı faaliyetlerinin ISO/IEC 17025’e göre düzenlenmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanması, DC Gerilim, AC Gerilim, DC akım, AC akım ve DC Direnç fonksiyonlu cihazların belirsizlik hesaplamaları, bu konularda danışmanlık ve eğitim verilmesi, kalibrasyon prosedürlerinin oluşturulması, referans cihazların yapımı, laboratuvar tarafından düzenlenen laboratuvarlararası karşılaştırmalar ve TÜRKAK Laboratuvar akreditasyonu denetimlerinde teknik uzman olarak görev almaktadır. AC/DC Transfer Fark ve RF ölçüm sistemlerinin otomasyonunda kullanılan röleli anahtar ve sürücü devrelerin yapımı, UME ve TSK arızalı cihazların onarım, bakımı ve tasarımının yapılması çalışmalarını da sürdürmektedir.

Recep ORHAN

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 2013 yılında mezun olmuştur. 2013 yılında TÜBİTAK BİLGEM UEKAE’de araştırmacı olarak işe başlamış ve 10 ay çalışmıştır. Mobil Verici Yön Tespit Sistemi (MobDF) Projesi’nde yazılım geliştirme ve sistem testlerinin gerçekleştirilmesinde görev almıştır. 2014 yılında UEKAE’den ayrılarak TÜBİTAK UME Gerilim Laboratuvarı’nda Araştırmacı olarak işe başlamıştır.

Serdar UZUN

Süleyman Demirel Üniversitesi Uluborlu M.Y. Okulu Elektronik Teknikerliği Bölümü’nden 2002 yılında, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur.

2002 yılında TÜBİTAK UME Gerilim Laboratuvarı’nda göreve başlamıştır. Gerilim Laboratuvarı faaliyetlerinin ISO/IEC 17025’e göre düzenlenmesi, uygunluğunun ve sürekliliğinin sağlanması ve DC Gerilim, AC Gerilim, DC akım, AC akım ve DC Direnç fonksiyonlu cihazların birincil seviyede ölçüm standartlarının oluşturulması ve muhafazası ile kalibrasyonu konusunda çalışmaktadır. UME ve TSK arızalı cihazların onarım, bakımı ve tasarımın yapılması çalışmalarında da bulunmaktadır.

Tezgül COŞKUN ÖZTÜRK

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 2001 yılında mezun olmuştur. Yüksek lisansını Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektronik ve Haberleşme Müh. ABD’da 2004 yılında tamamlamıştır.

2002 yılında TÜBİTAK UME Gerilim Laboratuvarı’nda göreve başlamıştır. Burada “Yüksek Doğruluklu Kalibratörlerin AC İşaret Kaynağının Doğrudan Sayısal Sentez Tekniği ile Gerçekleştirilmesi” konulu yüksek lisans çalışmasını tamamlamıştır. Halen UME Gerilim Laboratuvarı’nda birincil seviyede DC oran, gerilim ve akım standartların oluşturulması, muhafazası ve kalibrasyonu konularında çalışmaktadır. Uzmanlık alanı DC ve düşük frekans gerilim, akım ve direnç ölçüm/kalibrasyonları ve belirsizlik hesaplamalarıdır. Endüstriye kalibrasyon ve test hizmetlerinin verilmesinde, ulusal ve uluslararası karşılaştırmalarda görev almaktadır.