MEKANİK GRUBU

-A +A

MEKANİK GRUBU

Mekanik ölçüm alanları ile ilgili olarak 6 farklı ana faaliyet kapsamında kümelenmiş olan Akustik, Akışkan, Basınç, Boyutsal, Kuvvet ve Kütle Laboratuvarları yer almaktadır. Bu laboratuvarlar altında ise çeşitli alt laboratuvarlar yer almakta olup; Akustik Laboratuvarları altında akustik, titreşim, ultrasonik ve yer çekim ivmesi laboratuvarları, Akışkanlar Laboratuvarları altında sıvı akışkan, gaz akışkan ve hava hızı ölçümleri laboratuvarları, Basınç Laboratuvarları altında basınç ve vakum laboratuvarları, Boyutsal Laboratuvarları altında mastar blok, enterferometre açı, geometrik ve form ölçümleri,  yüzey ölçümleri, topografik ve endüstriyel ölçümler, yüzey pürüzlülüğü ve nano ölçümleri laboratuvarları, Kuvvet Laboratuvarları altında kuvvet, sertlik ve tork laboratuarları ile Kütle Laboratuvarları altında ise kütle, hacim-yoğunluk ve vizkozite laboratuvarları faaliyetlerini sürdürmektedir.

Mekanik Grubu Laboratuvarları, ülkemizde en yoğun şekilde faaliyet gösteren makine, otomotiv ve gemi imalat sektöründeki ihtiyaç duyulan çalışmalara doğrudan katkı yaparak ülke ürünlerinin kalitesinin artırılmasında büyük görev üstlenmektedir. Grup içerisinde özellikle EMRP Projeleri ile uluslararası seviyede sağlık, enerji, çevre ve endüstrinin problemleri ve insanlığın yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelerde çalışılmaktadır. Özellikle sağlıkta kullanılan teşhis-tedavi cihazlarının kalibrasyonuna yönelik sağlık metrolojisi konusunda,  kanser tedavisinde kullanılan sistemlerin geliştirilmesinde, mekanik büyüklüklerin dinamik ölçümlerinde, mikro akışkan ölçümlerinde sürdürülen önemli projelerde yer alınılarak dünya biliminin gelişmesine katkı sağlanmaktadır.