Sıcaklık Laboratuvarları

-A +A

Sıcaklık Laboratuvarları; Kontak Sıcaklığı, Radyasyon Sıcaklığı ve Nem Laboratuvarı olmak üzere üç alt laboratuvardan oluşmaktadır. Laboratuvarın verdiği hizmetler ve çalışma alanları aşağıda özetlenmiştir. 

KONTAK SICAKLIĞI LABORATUVARI

Kontak Sıcaklığı Laboratuvarı yedi temel SI biriminden biri olan sıcaklık birimi Kelvin’i (K) oluşturmaktadır. Laboratuvar tarafından ITS-90 ölçeğinde 83,8058 K (-189,3442 °C) ile 1234,93 K (961,78 °C) sıcaklık aralığında tanımlı interpolasyon cihazı olan platin direnç termometrelerin birinci seviye kalibrasyonları gerçekleştirilmektedir. Bahsedilen sıcaklık aralığı için ITS-90 ölçeğinde tanımlanmış sabit noktalar ve faz geçiş sıcaklıkları aşağıdaki gibidir:

- Argon üçlü nokta sıcaklığı (-189,3442 °C),

- Civa üçlü nokta sıcaklığı (-38,8344 °C),

- Suyun üçlü nokta sıcaklığı (0,010 °C),

- Galyum ergime nokta sıcaklığı (29,7646 °C),

- İndiyum donma nokta sıcaklığı (156,5985 °C),

- Kalay donma nokta sıcaklığı (231,928 °C),

- Çinko donma nokta sıcaklığı (419,527 °C),

- Alüminyum donma nokta sıcaklığı (660,323 °C),

- Gümüş donma nokta sıcaklığı (961,780 °C)

Tüm bu sabit noktalar sıcaklık laboratuvarı bünyesinde mevcut olup, izlenebilirlikleri uluslar arası karşılaştırmalar ile garanti altına alınmıştır.Tanımlanan sıcaklık değerlerinin elde edilmesinde kullanılan sabit nokta hücreleri laboratuvar bünyesinde oluşturulur ve muhafaza edilir. Sıcaklık ölçümlerindeki izlenebilirlik zincirinin en üst seviyesinin oluşturulmasıyla birlikte endüstri ve savunma sanayisinin taleplerini karşılamak üzere, ITS‑90 ölçeğine izlenebilir her türlü sıcaklık ölçüm ve kalibrasyonları gerçekleştirilmektedir. Laboratuvar, ITS-90 ölçeğinde tanımlı birincil ve ikincil seviye sıcaklık standartlarını oluşturarak ölçeği ikincil seviye laboratuvarlara aktarmaktadır. Birinci seviye ITS-90 sabit nokta hücrelerinin ve platin bazlı referans ısılçiftlerin yapımı laboratuvarın temel çalışmaları arasındadır.

 

Fotoğraflar