Vakum Laboratuvarı

-A +A

VAKUM LABORATUVARI

Genel olarak dört ana başlık altında faaliyetlerini sürdürmektedir:  Ulusal vakum standardı çok aşamalı statik genleşme sistemi MSSE1 (Multi-Stage Static Expansion System), ikincil seviye vakum kalibrasyon sistemi, sızıntı ölçümleri ve kütle spektrometresi ölçümleri.

Bu kapsamda tüm ikincil seviye vakum ölçer kalibrasyonları ikincil seviye standart olan VGMS (Vacuum Gauge Metrology System) sistemi üzerinde gerçekleştirilmektedir. Sistemin basınç çalışma aralığı 10-4 Pa - 1,33 x 105 Pa, bağıl genişletilmiş belirsizlik 8,3 x 10-2 - 7,9 x 10-3 olarak belirlenmiştir. Referans standartların izlenebilirliği ise MSSE1 birincil seviye standart statik sistem üzerinden sağlanmaktadır. Sistemin basınç çalışma aralığı 9 x 10-4 Pa - 103 Pa, bağıl genişletilmiş belirsizlik 2,1 x 10-3 - 9,5 x 10-4 olarak belirlenmiştir. Uluslararası alanda gerçekleştirilen karşılaştırma (EUROMET 442 A/B Projesi) ile Statik Sistem Avrupa Birliği tarafından kabul görmüştür.

Avrupa Birliği Projesi kapsamında, sızıntı standartları ve detektörleri kararlılık ölçümleri, kuadrupol kütle spektrometresi kararlılık ölçümleri ve parametrelerinin hassasiyet üzerindeki etkilerinin incelenmesi gibi konular da laboratuvarın çalışma alanlarına girmiştir. Kütle spektrometresi çalışmaları 2012 yılı itibariyle kurulan dinamik vakum sistemi üzerinde gerçekleştirilmektedir.

Vakum Laboratuvarı tarafından vakum metrolojisi, vakum ölçerlerin kalibrasyon yöntemleri, ölçüm teknikleri ve belirsizlik hesapları ile kuruluşların laboratuvar kurma ve laboratuvar akreditasyonu aşamasında ihtiyaç duyduğu teknik kriterler konularında danışmanlık hizmeti verilmektedir. 

Vakum Laboratuvarı İzlenebilirlik Zinciri

Fotoğraflar