Akıllı Elektrik Şebekeleri İçin Metroloji (Smartgrids)

-A +A

17 ülkeden 22 proje ortağının yer aldığı SmartGrids Projesi ile Avrupa’da akıllı elektrik şebeke sisteminin başarılı bir şekilde uygulanması ve yürütülmesini desteklemek üzere bir metrolojik ölçüm altyapının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. SmartGrids Projesi; güvenilir ve doğruluğu yüksek fazör ölçme üniteleri (PMUs) kullanılarak akıllı şebekelerin kararlılığının izlenebilmesi için ölçüm altyapısının oluşturulmasını, adil enerji ticaretinin güvence altına alınması için izlenebilir saha enerji ölçüm sistemlerinin geliştirilmesini, sahadaki güç kalitesinin uzaktan kontrollü olarak ölçülebilmesini ve akıllı şebekelerin sistem durumunda network analizini, modellemesini ve simülasyonunu kapsamaktadır.

TÜBİTAK UME bu projede orta ve alçak gerilim elektrik şebekelerinde bulunan dağıtım istasyonlarında güç kalitesi ölçümleri için strateji geliştirilmesi, güç kalitesi ölçümleri ve veri analizinin gerçekleştirilmesi, Elektrik şebekelerinde yerinde güç kalitesi ölçümleri için rehber yayın (Best Practice Guide) oluşturulması aşamalarında görev alacaktır.

Proje hakkında detaylı bilgiye http://www.smartgrid-metrology.eu/ sayfasından ulaşılabilir. (Tamamlandı)