Biyoyakıtlarda Ölçüm

-A +A

Biyoyakıtlar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması enerji verimliliği açısında teşvik edilmektedir. Bununla birlikte biyoyakıtların analizinin de uzun vadede güvenilir ve karşılaştırılabilir olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu EMRP (European Metrology Research Projects) Projesi’nde sekiz metroloji enstitüsü ve üç üniversite laboratuvarının katılımı ile biyoyakıtların kimyasal ve fiziksel özelliklerinin tespiti ve sonrasında sertifikalı referans malzemenin üretilmesine zemin hazırlanması hedeflenmektedir. (Tamamlandı)