Endüstriyel Ortamlarda Geliştirilmiş EMC Test Metotları Projesi

-A +A

EMRP IND60 : Endüstriyel Ortamlarda Geliştirilmiş EMC (Electromagnetic Compatibility) Test Metotları Projesi

Bu projenin ana amacı, endüstriyel ortamlardaki büyük/karmaşık yapılı veya yüksek elektriksel güç gereksinimli cihaz/sistemlere ve ayrıca küçük boyutlu cihazlara zorunlu ve herhangi bir standarda dayandırılmadan uygulanan alternatif EMC test metotlarının kalitesinin güvence altına alınmasıdır. Bu projede ilk olarak endüstride halihazırda kullanılmakta olan ve herhangi bir standarda dayanmayan alternatif EMC metotlarının karakterizasyonuna ve geliştirilmesine odaklanılacak ve ardından bu alternatif metotlarla laboratuarlarda uygulanan standart metotlar arasında kuvvetli bir bağ kurulacaktır. Ayrıca, endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni alternatif test metotlarının tasarımı da projede gerçekleştirilecektir.  Bünyesinde Türkiye, Fransa, Hollanda, İspanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, İsveç, İsviçre’ den metroloji enstitülerini ve üniversiteleri barındıran 10 ortaklı projenin toplam iş paketi sayısı 7 ve toplam proje süresi de 3 yıldır.

Proje konsorsiyumunda toplam iş gücünün yaklaşık % 40’ ı TÜBİTAK UME tarafından sağlanacaktır. TÜBITAK UME, iletimle yayınım, iletimle bağışıklık, ışınımla yayınım ve ışınımla bağışıklık test alanlarında olmak üzere projenin tüm iş paket ve görevlerinde aktif rol almaktadır. Ayrıca koordinatör olarak, projenin endüstriye olan tüm etkisinden ve yönetiminden de TÜBITAK UME sorumlu olacaktır. Bu durum enstitümüzün EMC alanında mükemmeliyet merkezi olması açısından son derece büyük önem taşımaktadır. (Tamamlandı)