Endüstriyel Uygulamalar için Yüksek Sıcaklık (>1000 °C) Metrolojisi (HiTeMS)

-A +A

9 ülkeden 15 proje ortağının yer aldığı HiTeMS Projesi ile endüstrideki yüksek sıcaklık ölçümlerini iyileştirmek için gerekli yöntemlerin tutarlı ve kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi planlanmaktadır.

TÜBİTAK UME bu projenin iki iş paketi içerisinde görev almaktadır:

Birinci iş paketi olan “1000 °C’nin yukarısında sıcaklık sensörlerinin kullanım ömrü testleri ve kararlılıklarının belirlenmesi için doğru ve izlenebilir yöntemlerin geliştirilmesi” faaliyeti altında; baz metal ısılçiftlerin kullanım ömrü değerlendirmesi için test yöntemlerinin belirlenmesi, bazı ısılçiftler için kayma/kararlılık testinin araştırılması ve ısılçiftlerin yerinde kullanım ömrü ve kayma testleri için yöntemler geliştirilmesi çalışmalarına katılacaktır.

İkinci iş paketi olan “2500 °C yukarısında radyasyon sıcaklığı için yerinde doğrulama yöntemleri ve yeni düzeltme tekniklerinin geliştirilmesi” başlığı altında ise; yerinde kendiliğinden doğrulama için yüksek sıcaklık sabit (ötetik) noktaların üretimi ve karakterizasyonu, pencere arkasından endüstriyel ölçümler için düzeltme tekniği geliştirilmesi ve yerinde kendiliğinden doğrulama yöntemlerinin test edilmesi faaliyetlerinde görev alacaktır.

Proje hakkında detaylı bilgiye http://projects.npl.co.uk/hitems/ sayfasından ulaşılabilir. (Tamamlandı)