Enfeksiyon Hastalıkları, Antibiyotik Dirençli Bakteri ve Zararlı Mikroorganizmaların İzlenmesi İçin Metroloji (INFECT-MET)

-A +A

Bu projenin amacı, enfeksiyon hastalıklarının hızlı tanısında, gözetiminde ve izlenmesinde, mevcut moleküler yaklaşımların etkinliğinin desteklenmesi ile yeni ölçüm süreçlerinin ve validasyonlarının gerçekleştirilmesidir. Projenin nihai hedefi, metrolojik yöntemleri kullanarak, ölçümlerin güvenliği, kesinliği, karşılaştırılabilirliğinin ilerletilmesinde ve izlenebilirliğinin sağlanmasında gerekli yolları oluşturmaktır.

TÜBİTAK UME bu projede; klinik örneklerdeki hastalık etkeni mikroorganizmaların yüksek doğrulukla ölçümleri amacıyla kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesi; farklı tür örnekleri kullanarak gerçek zamanlı PZT yöntemleri ile sayısal PZT (dPCR), akışlı hücre sayar (flow cytometry) ve mikroskopla sayım yöntemlerinin karşılaştırılması çalışmalarını yürütecektir. 

(Tamamlandı)