G2KU-E9-02-A 14RPT02 AWICal Traceable Calibration of Automatic Weighing Instruments Operating in the Dynamic Mode

-A +A

Projenin amacı; otomatik olmayan tartım cihazlarının (otomatik gravimetrik dolum cihazları, yakalayıcı tartım cihazları ve araç kantarları ) kalibrasyonu için ölçüm metodlarının geliştirilmesi ve izlenebilirliğin sağlanmasıdır.

(Tamamlandı)