İlaç Dağıtımı İçin Metroloji

-A +A

İlaç dağıtımı, iyileştirici etki elde etmek için, eczacılık yöntemi ile birleştirilen bir prosestir. Tipik olarak, ilacın kendisi ve dağıtılan ilacın miktarı en önemli parametrelerdir. Ancak, güvenli ve sağlıklı bir şekilde tedavi için önemli olan doğru oranda ilacın gerçek akış debisi ile verilmesidir. Şu anda metrolojik altyapı, ilaç dağıtım uygulamaları için tamamen gelişmiş değildir. Bu müşterek araştırma projesinin amacı, ilaç dağıtımını daha güvenilir ve kesin yapmaktır. Bu çalışma, VSL, CETIAT, CMI, DTI, IPQ, METAS ve TÜBİTAK-UME gibi ulusal metroloji enstitülerinin ortaklaşa çalışmasıyla yapılmaktadır.

TÜBİTAK-UME bu proje içerisinde, mikro-akış ölçen debimetrelerin karakteristiklerini ve ilaç dağıtım cihazlarının performansını belirleme çalışmalarına katılacaktır. Bu amaçla, PIV sistemi ile çok düşük debilerde çalışan coriolis debimetrelerin farklı akış şartlarındaki hız profilleri çıkarılacak ve şırınga ve peristaltik pompa gibi ilaç dağıtımında kullanılan cihazların akış karakteristiklerinin, başlangıç zamanı ve kullanılan aksesuarlara göre değişimi incelenecektir. İlaç dağıtımının içerdiği düşük akışlar(100 ml/min’nin altında) ve çok düşük akışlar (10 ul/min) için çalışmalar yapılacaktır. 

(Tamamlandı)