JRP SIB 56 SoundPwr Havada Ses Gücü Birimi “Watt”ın Oluşturulması, Yaygınlaştırılması ve Uygulaması

-A +A

Buzdolabı, çamaşır makinası elektrik süpürgesi vb. teknik ürünlerin akustik özellikleri ses gücü, cinsinden verilmektedir. Ses gücünün direk olarak ölçülmesine yönelik bir standart ve prosedür olmaması nedeniyle, ürünlerin ses gücü düzeylerinin deneysel olarak belirlenmesi ses basınç düzeyi ölçümleri üzerinden yapılmaktadır. Ses gücü, deney düzeneğinde sadece belirli parametrelerin sınırlanmasıyla ölçülen ses basıncı verileri üzerinden hesaplanabilmektedir. Ses gücünün belirlenmesine yönelik birden fazla standart mevcuttur. Bu standartlar arasında olan uyum eksikliği hem hesaplanan ses gücü değerlerinin farklı, hemde ses gücü ölçümlerindeki belirsizliğin bir dB’den büyük tek rakamlı haneler düzeyinde olmasına  neden olmaktadır. Bunun sonucu olarak gürültü korunumu ve ölçüm sonuçları için tanımlanan yasal gereksinimler arasındaki çelişkilerin çözümlenmesi imkansız hale gelmektedir. Bu EMRP-JRP araştırma projesinin amacı; ses gücü birimi büyüklüğü olan Watt’ın izlenebilirliğinin sağlanması ve farklı ses gücü sonuçlarındaki çelişkilerin yarattığı problemin ortadan kalldırılmasıdır.

Bu projede 5 iş paketi (İP) bulunmaktadır.

  • İP1 iş paketinde birincil referans standart ses gücü kaynağının titreşen bir plaka kullanılarak temeli üzerinde geliştirilmesi ve doğrulama deneylerinin yapılmasını kapsamaktadır.
  • İP2 belirlenecek uygun bir transfer standart üzerinden ses gücü biriminin yaygınlaştırılması için gerçekleştirilecek araştırma ve ölçümleri içermektedir.
  • İP3 makina gürültüsü üzerinde yapılacak uygulama ölçümler üzerinde odaklanmaktadır.
  • İP4 JRP’nin yaygın etkisi ve katmadeğeri üzerine yapılacak faaliyetleri içermektedir.
  • İP5 ise proje yönetim iş paketidir.

UME ses gücü biriminin yaygınlaştırılması iş paketinin (İP2) sorumluluğunu almıştır. Bunun haricinde diğer iş paketlerinin hepsine de araştırma ve ölçümler gerçekleştirmek amacıyla dahil olmuştur. Bu proje sonucunda UME ve projeye katılan diğer enstitülerin her birinde, birincil seviyeli referans ses gücü kaynağı imal edilmiş ve kurulmuş olacaktır. Birincil seviyeli ses kaynakları kullanılarak ses gücü birimi transfer standart üzerinden ikincil seviyeli laboratuvarlara ve endüstriye yaygınlaştırılmış olacak ve böylece ses gücü biriminin izlenebilirliği geliştirilen referans standart üzerinden sağlanmış olacaktır. (Tamamlandı)