Malzemelerdeki Rutubet Ölçümü İçin Metroloji (METefnet)

-A +A

Bu projenin amacı, katı malzemelerdeki rutubet ölçümlerinde SI izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi ve dağıtılması ile Avrupa’da tutarlı ve gelişmiş rutubet metrolojisi altyapısını oluşturmaktır.  Aşağıda verilen çalışmalar ile bu amaca ulaşılacaktır:

·         Kesin gerçekleştirme yöntemleri, yeni birinci seviye standartlar, yeni veya adapte edilmiş SRMler ve yeni transfer standart cihazlar geliştirmek 

·         Coulometric Karl Fischer titration cihazına/yöntemine bağlı rutubet ölçümlerini gerçekleştirmeyi ilerletmek 

·         Taşıma ve kullanma sırasında rutubet değişim etkilerinin belirlenmesi ve azaltılması için yöntemler geliştirmek 

·         Yüzey rutubet ölçer cihazları için yeni kalibrasyon sistemleri/yöntemleri geliştirmek 

·         Belirsizlik hesaplamaları için rutubet değişimlerini içeren modelleme ve analiz araçları geliştirmek.

Bu projede TÜBİTAK UME;

·         Gravimetrik yöntemle SI rutubet biriminin gerçekleştirilmesi sırasında ölçümlere ait belirsizlik bileşenlerinin belirlenmesi ve belirsizlik hesaplamaları konusunda bir adet makale hazırlanması,

·         Plastik ve kağıt malzemelerin yüzey rutubetini ölçen sensörlerin kalibrasyonu için sistem tasarlanması ve test ölçümlerinin yapılması,

·         Kağıt malzemede rutubet ölçümleri ve belirsizlikleri konusunda rapor hazırlanması,

·         Rutubet metrolojisi alanında yeni/geliştirilmiş kalibrasyon, numune alma/taşıma ve ölçüm hizmetlerinin başlatılması çalışmalarını yürütecektir. 

(Tamamlandı)