Manyetik ve Luminesans Hibrid Nanoparçacıkların Geliştirilmesi

-A +A

Manyetik ve Luminesans Hibrid Nanoparçacıkların Blok-Kopolimerler Kullanılarak Geliştirilmesi

Tanecik ebadına bağımlılık gösteren optik özelliklere sahip yarı iletken nanoparçacıklara kuantum noktacığı adı verilmektedir. Ebatları genellikle 2 ile 10 nanometre arasında değişmektedir. Bir kuantum noktacığında (örnek: CdS), elektronların hareketleri sınırlıdır ve enerji seviyeleri paketli haldedir. Parçacıklar küçüldükçe yasak enerji aralığı genişlemektedir ki ebat bağımlı yasak enerji aralığı geniş bir uygulama alanının oluşmasına neden olmaktadır.   Güneş pilleri, LED, ışık sensorleri, lazer, medikal görüntüleme, optik işaretleme gibi birçok uygulama alanı mevcuttur. Bu projeyle yarı iletken özellik gösteren CdS moleküllerine süperparamagnetik özellik gösteren Fe3O4 molekülleri bağlanarak aynı anda hem manyetik hem de lüminesan özellik gösteren nanoparçacıkların sentezi hedeflenmektedir. Kuantum noktacığı özelliği ve süperparamagnetik özelliklerin birlikte görülebilmesi için nihai parçacık ebatlarının 10 nm’den daha küçük olması sağlanacaktır. Böylece bu parçacıkların kanser terapisinde kullanılan ilaç dağıtım sistemlerinde ve MRI görüntüleme sisteminde görüntü berraklaştırma sürecinde kullanımının önü açılmış olacaktır.

TÜBİTAK UME bu projede, nanoparçacıkların manyetik davranışlarının belirlenmesi ve bilimsel değerlendirilmesi konusunda aktif rol üstlenmektedir. (Tamamlandı)