Mekanik Büyüklüklerin İzlenebilir Dinamik Ölçümleri

-A +A

Bu projenin amacı dinamik koşulların geçerli olduğu, dinamik basınç, kuvvet ve tork ölçümlerinde metrolojik olarak izlenebilirliğin sağlanması için temel ihtiyaçlar doğrultusunda altyapıyı geliştirmektir. Dinamik ölçümler; otomotiv endüstrisi, uçuş güvenliği sistemleri, malzeme testi ve sensör üretimi gibi alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Proje ile doğrulaması yapılmış SI biriminin ilk kez oluşturulması, ölçüm belirsizliği tahmini için rehber dokümanların oluşturulması ve dinamik mekanik ölçümlerin sertifikalandırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

TÜBİTAK UME bu projede endüstriyel kullanıcılara primer dinamik basınç standartlarına izlenebilir ölçüm altyapısının geliştirilmesi amacıyla; farklı basınç iletim ortamlarının dinamik basınç dönüştürücüleri performansına etkisinin araştırılması ve ikincil dinamik basınç standartlarının oluşturulması faaliyetlerini yürütecektir.  (Tamamlandı)