Radar Soğurucu Malzemelerin Bor Kullanılarak Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu

-A +A

Bu proje ile düşük (1-3 GHz) ve yüksek (2-26 GHz) frekans bandında Mikrodalga soğurucu malzemeler sentezlemek ve mikrodalga soğurma özelliklerini karakterize etmektir. Üretilecek malzemelerin ince, hafif ve soğurma kapasitesi yüksek olması hedeflenmiştir. Proje süresince, manyetik ve dielektrik nano/mikronaltı tanecikli yapılar sentezlenerek kompozit malzemeler oluşturulacaktır. Bu malzemeler, farklı tanecik boyutlarında, farklı kalınlıklarda, farklı manyetik/dielektrik oranlarında hazırlanarak mikrodalga özelliklerinin nasıl etkilendiği araştırılacaktır. Ayrıca bu kompozit malzemelerin üzeri iletken polimerle ile kaplanmak suretiyle mikrodalga soğurma özelliğinin değişimi incelenecektir.  Projenin hedefi nihai ürün geliştirmeye yönelik olup, hem endüstriyel hem de askeri amaçlı Mikrodalga soğurucu malzemeleri elde etmek ve bu malzemelerin sentez koşullarını toplu üretim (mass production) amaçlı optimize etmektir.

(Tamamlandı)