Tüberküloz Tanısı İçin Biyosensörlerde Kullanılabilecek Aptamer Geliştirilmesi

-A +A

Bu proje kapsamında, verem etkeni M. tuberculosis ile zatürre etkeni S. pneumoniae bakterilerine özgü DNA aptamerleri seçilmesi amaçlanmıştır. Proje çıktısı olarak oluşturulan özgün aptamer kütüphanelerinden canlı-dışı ayıklama metodu ile ilgili bakterilere özgü DNA aptamerleri seçilmiştir ve DNa dizilimleri belirlenmiştir. Elde edilen DNA dizileri biyosensör üretiminde kullanıllabilecektir.

(Tamamlandı)