Ultrasonik Tedavide Doz Belirlenmesi (DUTy)

-A +A

Bu Avrupa Birliği Projesiyle, sağlık alanında ultrasonik uygulamalarda, tedavi planı ve risk değerlendirmesi için ultrasonik doz tanımının metrolojik altyapısı (tanımlar, geçerli ölçüm ve modelleme yöntemleri) oluşturulacaktır. Yöntemlerin karşılaştırılması ile ölçüm metotları ve geliştirilen teorik model iyileştirilecektir. Klinik uygulama ise, geliştirilen yöntem ile hastada uygulama arasında tedavi planlamasını geliştiren bir bağ oluşturacaktır.

UME, WP7-Yaygın Etki iş paketinin sorumlusudur. UME proje ortakları arasında tüm dokümanların paylaşılabildiği bir platform oluşturmuştur. Yaygın etki, yayınlar, web sayfası uygulamaları, çalıştaylar ve kongreler yoluyla arttırılacaktır. UME doz belirlenmesi için ultrasoniğin dokuda sıcaklık ve görsel/optik etkilerini ölçmek için yöntemler geliştirecektir. UME ayrıca doz ölçümleri karşılaştırmasına katılacaktır.

Proje hakkında detaylı bilgiye www.duty-project.eu sayfasından ulaşılabilir.

(Tamamlandı)