Yeni Kilogramın İletimi İçin Pratik Bir Yol Geliştirilmesi (Yeni KİLO)

-A +A

JRP’nin amacı,  Uluslararası Prototip Kilogram (IPK) referansı ile yüksek doğruluklu Planck sabitiyle gerçekleştirilen kütle biriminin yeni ve mevcudu arasında sürekliliğini sağlamaktır. Bu proje ile;

 • Planck ve Avogadro sabitlerinin belirlenmesi için uygun artifaktların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi,
 • Hava - vakum deneyleri arasında kütle transferi için uygun aparatlar ve prosedürlerin oluşturulması,
 • Farklı koşullarda gerçekleştirilen kütle biriminin iletimi ve muhafazası(orta vadeli) için metrolojiksel alt yapının geliştirilmesi ve uygun koşullarda saklanan kütle artifaktlarının kararlılığının incelenmesi,
 • Yüzey analiz teknikleri geliştirilmesi ve adapte edilmesi,
 • Birincil seviye kütle standartlarının temizliği için tekrarlanabilir temizlik metotlarının geliştirilmesi ve doğrulaması,
 • Kilogram birimi için öz belirsizlik bileşenlerinin tanımlanması ve belirsizliğin izlenebilirlik zinciri vasıtasıyla aktarılması hedeflenmektedir.

Bu projede TÜBİTAK UME;

İş Paketi 1 - Tekrar tanımlanan kilogramın iletimi ve muhafazasını sağlamak için uygun arttifaktların geliştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında;

 • AFM ve Perthometer cihazı kullanılarak, transfer kütle standardı olarak kullanılacak malzemelerin homojenliğinin ve temizliğinin belirlenmesi,
 • Referans kütle standardı olarak kullanılacak olan kompozit malzemelerin homejenliğinin ve yüzey  prüzlülüğünün ölçülmesi ,
 • AFM ve Perthometer cihazı kullanılarak numunelerin yüzey polisajının ölçülmesi ve değerlendirilmesi,

İş Paketi 2 - Vakum ve hava arasında kütle transferi için tekniklerin ve prosedürlerin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarında;

 • Farklı malzemelerden imal edilmiş olan kütle standartlarının 10-6 hpa - 103 hpa basınç aralığında gravimetrik ölçümlerin yapılması
 • Kilogram artifaktlarının hava-vakum transferi için seçilen metotların doğrulanması

İş Paketi 3 - Hava, vakum ve seçilen gaz arasında artifaktların yüzeyindeki dinamik değişimler ve yüzey etkileri çalışmalarında;

 • Statik ve dinamik faz için uygun analiz yöntemlerinin seçilmesi, doğrulanması ve tanımlanması
 • XPS cihazı kullanılarak, statik vakum fazında yüzey analizlerin yapılması

İş Paketi 4 - Muhafaza, temizlik ve taşıma metotlarına odaklanarak kütle kararlılığının değerlendirilmesi çalışmalarında;

 • BIPM, Soxhlet ve ultrasonik temizlik metotları kullanılarak temizlik tekniklerinin etkinliğinin ve uygunluğunun araştırılması
 • Birincil seviye kütle standartlarının karşılaştırmalı ölçümlere katılım

faliyetlerini yürütecektir.

 (Tamamlandı)