Yenidoğan Metabolik Hastalıkları-Sertifikalı Referans Malzeme (SRM) Projesi

-A +A

Bu proje ile yenidoğan tarama ve rutin analizler için plazma ve idrar örneklerinde amino asit ve organik asit analizinde kullanılacak olan sertifikalı referans materyal (SRM) ile düşük ve yüksek seviye kalibratör ve kontrolleri üretilecek ve sertifikalandırılması yapılacaktır. Ürün haline getirilecek olan SRM, kalibratör ve kontroller ile döteryum izotoplu standartlar ülkemizde bu alanda üretilecek ilk yerli ürünler olarak, hem ülkemizdeki hastanelerin ihtiyacını karşılayacak hem de yurtdışına yapılacak ihracat ile ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır. 
Proje sonunda, proje çıktılarının (veriler, ölçümler ve tecrübeler) tartışılıp paylaşılacağı bir adet çalıştay düzenlenecek, SRM’ler uluslararası COMAR veri tabanına kaydedilecek ve SRM’ye ve kalite kontrol araçlarına özgü bilgiler raporlanacaktır.

(Devam Ediyor)