Staj Olanakları

-A +A

1-Staj başvuruları web sayfamız ( www.ume.tubitak.gov.tr ) üzerinden Kariyer - Staj Olanakları bölümünden 19/03/2018 - 23/04/2018 tarihleri arasında yapılacak olup, bunun dışındaki bir yöntem ve tarihte başvuru kabul edilmeyecektir.

2- TÜBİTAK UME’de yalnızca üniversite öğrenimine devam eden lisans öğrencilerine staj imkanı sağlanmaktadır. Değerlendirmelerde not ortalaması dikkate alınacağından transkript belgenizi başvuru formunun altında yer alan bölümden sisteme eklemeniz gerekmektedir.

3- T.C kimlik numarası ile başvuru yapılacağından, her başvuru sahibinin tek bir başvuru hakkı bulunmakta olup, mükerrer başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Başvuru formunu kaydettikten sonra fotoğrafınızı yüklemeniz gerekmektedir.

4- Başvuru yapılacak Laboratuvar ve Birimi seçmeden önce web sayfamız (www.ume.tubitak.gov.tr ) üzerinden Birim ve Laboratuvarlar hakkında bilgi edinilmesi tercihinize fayda sağlayacaktır.

5- Staja kabul edilen öğrencilere veya üniversitelerine, başvuru sahibine gönderilen kabul iletisinden başka bir yazı gönderilmeyecektir.

6- Staj başvurularının olumlu neticeleri 04/05/2018 tarihine kadar başvuru sırasında beyan edilen e-posta adreslerine yapılacaktır. Bu tarihe kadar kendisine staj kabul e-postası ulaşmamış adayların, staj başvuruları olumsuz değerlendirilmiş olacaktır. Beyan edilen e-posta adresinin hatalı olması ya da e-posta adresinin teknik nedenlerle ileti kabul etmemesinden doğacak gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur.

7- Staj için gereken belgeler, öğrencilere gönderilen staj kabul iletisinde belirtilecektir. Staja kabul edilen öğrenci, belgeleri staja başladığı gün eksiksiz olarak getirmek zorundadır. Eksik belgeleri olan öğrenciler staja başlayamayacak ve bu durum nedeniyle karşılaşabilecekleri sorunlardan kendileri sorumlu olacaklardır.

8- Staja başlayacak öğrenci, Üniversite tarafından düzenlenecek olan SGK Bildirgesini (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5. maddesi (b) bendine göre sigortalı olduğuna dair belge) getirmek zorunda olup, SGK Bildirgesini getirmeyen öğrenciler staja başlatılmayacaktır. SGK işe giriş bildirgesinin başlama tarihi, stajyerin staja başlama tarihi olmalıdır.

9- Stajyer, staj süresince ilgili birim amirlerinin verdiği görevleri yapmakla yükümlüdür. Stajyer Kurumun genel işleyiş kurallarına (giriş-çıkış saatleri, yemek saatleri, güvenlik kuralları) ve tüm gizlilik ilkelerine uymak zorundadır.

10- Staj süresince stajyere kalacak yer temini söz konusu olmayacaktır.

11- Enstitümüzde 16/07/2018-30/07/2018 tarihleri arasında uygulanacak Toplu izin döneminde stajyer çalıştırılmayacak olup, Laboratuvarlar ve Birimlerin tercih edeceği tarih aralığında toplu izin öncesi veya sonrasında staj yapılacak, staj süreleri bölünmeyecektir. (Staj süresinde her hafta 5 iş günü olarak kabul edilecektir.)

12- Staj süresinde, amirleri tarafından stajının sonlandırılması istenen öğrencinin ilişiği kesilecek olup, durumu üniversitesine yazılı olarak bildirilecektir.

13- Staj başvurusunda bulunan tüm adaylar bu bilgileri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

 

Staj Başvuru Formu için tıklayınız.