Veritabanları

-A +A

 

IHS Standart Veri Tabanı : ASTM, DS/EN, IEC, ISO, MILSPEC standartlarının tam metinlerini  içermektedir.

 

Veritabanı Adı

Erişim Dönemi

İçerik

1. 

Academic Search Complete

[?-]

Özellikle tüm disiplinlerdeki akademik kurumlar için tasarlanmış olan Academic Search Complete (ASC), tam metin olarak kullanıma sunulmaktadır. Academic Search Complete, dünya üzerindeki en kapsamlı online tam metin bilgi bankasıdır.

2.

ACM (Association for Computing Machinery) Digital Library

[?-]

Bilgisayar bilimleri konusunda toplantı, konferans, magazin ve dergilere tam metin erişim sağlayan önemli bir veri tabanıdır.

3. 

American Chemical Society - ACS

[?-]

Kimya alanında önemli bir yere sahip olan "American Chemical Society" - ACS tarafından yayınlanan 34 derginin, arşivi de dahil, tüm sayılarına tam metin olarak erişmek mümkündür

4. 

American Institute of Physics (AIP)

[?-]

Fizik, astronomi, jeofizik, nükleer, plazma, optiks, biomedikal, telekominikasyon ve kontrol fiziği ve mühendisliklerini içermektedir.

5. 

Annual Reviews

[1996-]

Annual Reviews yayınları Biomedical, Physical, Social sciences grubunda yer alan seri yayınları kapsamaktadır. Alanlarında özel bilgiler sunmak ve güncel tutmak için özel disiplinlerde yayınlanmış makaleleri analiz eder.

6. 

Arts & Humanities Citation Index

[1975-]

Sanat ve Beşeri Bilimler alanında uluslar arası atıf indeksi.

7. 

Biological Abs.

[1982-]

Dünyada Biyoteknoloji dalında yazılmış yaklaşık 3600 özlü yayın, patent, konferans bildirileri ve teknik raporları kapsayan geniş çaplı bir veri tabanıdır.

8. 

BMJ Online Group

[?-]

BMJ Dergi koleksiyonu Sağlık Bakım Yönetiminden Nörolojiye geniş bir yelpazeyi içine alan 24 BMJ dergisini kapsamaktadır. Gut, Thorax, Archives of Disease in Childhood gibi, yayınlanan birçok dergi kendi alanlarında dünya lideri konumundadır.

9. 

Business Source Complete (İktisadi ve İdari Bilimler)

[?-]

İktisadi ve idari bilimler alanında üretilmiş, dünyanın en kapsamlı tam metin

10. 

CAB Abstracts

[1973-]

Dünyaca ünlü CAB cd, tarım, ormancılık ve yaşam bilimleri içinde birbirine bağlı disiplinlerin uluslararası yayınlarını kapsayan, profesyonelce hazırlanmış en geniş veritabanıdır.

11. 

Cambridge University Press

[?-]

Fen bilimleri, mühendislik, mimarlık, sosyal ve beşeri bilimler, ekonomi, siyaset, tıp, eczacılık vb.konularda tam metin makale koleksiyonu

12. 

Clinical Evidence

[?-]

Clinical Evidence, yaygın klinik müdahalelerin etkileri konusunda, sürekli güncelleştirilen uluslararası bulgu kaynağıdır. Hastalığın bir özeti ile, bu hastalığa yönelik koruyucu ve tedavi müdahalelerin yararları ve zararları konusunda bilgiler içerir.

13. 

Cochrane Library

[1999-]

Sağlık hizmeti geliştiren uzmanlara ve hizmeti alan kitleye verecekleri kararda yardımcı olacak bilgi ve delilleri sunan kanıta dayalı bir veri tabanıdır.

14. 

Computers & Applied Science Complete (Mühendislik, Uygulamalı Bilimler)

[?-]

Geleneksel mühendislik sorunlarının bilgi birikimini temsil eden, yeni teknolojilerin iş dünyası ve toplum açısından anlamlarına ilişkin araştırma malzemelerini içeren, uygulamalı bilimler alanındaki bilimsel literatürü kapsar

15.

Dynamed (Tıp, Hemşirelik, Kanıta Dayalı Tıp)

[?-]

National Science Foundation - NSF ( ABD American Ulusal Bilim Vakfı ) desteği ile üretilmiş, dünyanın en kapsamlı ve güncel, kanıta dayalı klinik referans sistemidir. 2000’e yakın hastalık hakkında doğrudan tedavi ve tanıya yönelik bilgiler verir

16.

EBSCOHOST

[?-]

Bir çok disiplinde tarama yapacağınız platformda bazı veri tabanları tam metindir.

17. 

Elsevier (Sciencedirect)

[?-]

Fen, Sosyal Bilimler ve Sanat konularında tam metin erişimli kapsamlı bir e-dergi veri tabanıdır.

18.

Environment Complete (Çevre, Çevre Mühendisliği)

[?-]

Environment Complete veri tabanı, çevre ve ilişkili akademik disiplinlerdeki en önemli danışma kaynağı olan Environment Index’de yer alan kayıtları ve ek olarak 600’dan fazla dergiyi tam metin olarak kullanıma sunar

19

ERIC

[1960-]

Eğitim ile ilgili konuları içeren bibliyografik veri tabanı.

20. 

ERIC (Eğitim)

[1966-]

Eğitim ve ilişkili akademik disiplinlerdeki araştırmacıların temel danışma kaynağıdır.

21. 

FSTA(Food Science and Technology Abstracts)

[1990-]

Gıda ve içecek sektörü ile ilgili tüm dünya literatürünün etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan veri tabanı gıda bilimi, gıda üretimi, paketleme konularının tüm yönlerini kapsamaktadır.

22. 

GeoRef

[1785-]

American Geological Institute'nun ilk veri tabanı olan GeoRef, yerbilimlerinde en detaylı veritabanıdır ve yılda 70.000'den fazla referans ile büyümeye devam etmektedir.

23. 

GeoRef Serials

[1996-]

Yerbilimleri ile ilgili detaylı bilgiler içeren seriler veri tabanı.

24. 

GPO-U.S. government publications

[1976-]

Kongre raporları, tartışmalar, kayıtlar ve bağlı bakanlıklar tarafından yayınlanmış kayıtları içeren ABD hükümeti bilgi kaynakları.

25. 

Health Source: Nursing / Academic Edition (Sağlık, Tıp, Hemşirelik)

[?-]

Bu veritabanı, çeşitli tıbbi disiplinlerdeki yaklaşık 550 dergiyi tam metin olarak kullanıma sunmaktadır

26. 

History Reference Center (Tarih)

[?-]

Tarih konusunda bir çok belgeyi tam metin olarak içermektedir.

27. 

Humanities International Complete (Beşeri Bilimler)

[?-]

Humanities International Complete™ dünya üzerinde, beşeri bilimler alanında yayınlanmakta olan yüzlerce dergi, kitap ve diğer yayınlanmış kaynakların tam metinlerini kullanıma sunar

28. 

IEEE Xplore

[1950-]

İçeriği elektrik-elektronik mühendisliği, bilgi teknolojisi, bilgisayar, biomedikal mühendisligi, fizik vb. konularda tam metin erişim vermekle birlikte veri tabani IEEE ve IEE' nin dergi, konferans ve standartlarını içermektedir.

29. 

Institute of Physics (IOP)

[?-]

Fizik konusunda tam metin makale koleksiyonu

30. 

ISI Proceedings

[1990-]

Uluslararası konferans ve toplantı bildirilerini bibliyografik olarak veren veri tabanıdır.

31. 

Journal Citation Reports(JCRs)-ISI

[1999-]

ISI-JCRs, dünya çapında yayınlanan 8,400'ün üzerinde akademik derginin atıf (citation) bilgileri ile "dergi değerlendirmesi"nde kullanılan kapsamlı ve özgün bir veri tabanıdır.

32. 

Lectures Notes in Computer Science

[1997-]

Bilgisayarlarla ilgili araştırma ve öğretim konularında en son gelişmelerle birlikte "yapay zeka" ve "bioinformatik" alt konularını da içeren en önemli kaynaklardan biridir.

33. 

Legal Collection (Hukuk)

[?-]

Tam metin hukuk veritabanıdır.

34.

Library, Information Science & Technology Abstracts with Full Text( Kütüphanecilik)

[?-]

Library, Information Science & Technology Abstract with Full Text (LISTA with Full Text), kütüphanecilik ve enformasyon bilimleri alanındaki yayınları derleyen,kendi alanındaki en temel danışma kaynağıdır

35. 

MasterFILE Premier (Sosyal bilimler)

[1975-]

1975 tarihinden günümüze kadar olan bir dönemi kapsayan, 1.730'u aşkın genel referans kaynağını tam metin olarak kullanıma sunar

36. 

MEDLINE (Tıp)

[?-]

Tıp ve sağlık alanındaki temel danışma kaynağıdır. MEDLINE, tıp, hasta bakımı, dişçilik, veterinerlik, sağlık bakım sistemi, klinik öncesi bilimler ve benzeri birçok konu hakkında önemli tıbbi bilgiler içerir.

37. 

Medline (OVID)

[1950-]

Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır

38. 

Medline(OCLC)

[1966-]

Tıp, Psikiyatri,Diş Hekimliği, Psikoloji, Hemşirelik, Veterinerlik dallarında hizmet veren tam metinli bir veri tabanıdır.

39. 

Nature Publishing Group

[2003-]

68 adet Nature Publishing Group dergisine tam metin erişimi kapsamaktadır.

40. 

NetFirst(OCLC)

[?-]

Akademik içerikli, uzmanlar tarafından seçilerek indekslenen Internet bilgi kaynaklarını içermektedir.

41. 

Newspaper Source (Danışma kaynağı)

[?-]

A’dan Z’ye 28 adet gazeteyi tam metin olarak içermesi yanısıra, 260 bölgesel gazetede çıkan haberleri, seçimli tam metin olarak kullanıma sunmaktadır

42. 

OCLC ArticleFirst

[1990-]

OCLC tarafından hazırlanan ArticleFirst veri tabanı 1990'dan günümüze, şeşitli konularda 12 milyonun üzerinde makale içeren bibliyografik bir veri tabanıdır. Veri tabanı günlük olarak güncellenmektedir.

43. 

OCLC ECO (Electronic Collections Online)

[1995-]

OCLC Bilimsel Elektronik Dergi Koleksiyonu, 1995'den günümüze birçok konuda bilimsel derginin tam metinlerine erişim sunmaktadır.

44. 

OCLC Union Lists

[?-]

OCLC'ye üye kütüphanelerin süreli yayın koleksiyonları ile ilgili bilgi içerir.Yılda 2 kez güncellenen veri tabanı 8,000,000'ın üzerinde kayıt içermektedir.

45. 

OCLC-GPO Government Publications

[1976-]

Amerikan Hükümeti Bilgi Kaynakları. Veri tabanı 522,000'in üzerine kayıt içermekte olup, kayıtlar aylık olarak güncellenmektedir.

46. 

OVID-Lippincott Williams and Wilkins

[?-]

Tıp, eczacılık konularında tam metin içeren veri tabanıdır.

47. 

Oxford University Press (OUP)

[?-]

Sosyal ve beşeri bilimlere ait dergileri tam metin olarak içeren veri tabanıdır.

48. 

PapersFirst(OCLC)

[1993-]

OCLC tarafından hazırlanan PaperFirst veri tabanı çeşitli konularda konferans bildirilerini kapsamaktadır.

49. 

ProceedingsFirst(OCLC)

[1993-]

OCLC tarafından hazırlanan ProceedingsFirst veri tabanı çeşitli konularda konferans bildirileri vb.nin indeksidir.Veri tabanı 74,000'in üzerinde kayıt içermekte olup, kayıtlar haftada iki kez güncellenmektedir.

50. 

Professional Development Collection (Eğitim)

[?-]

Professional Development Collection, dünya üzerindeki en kapsamlı tam metin eğitim dergileri arşividir.

51. 

ProQuest Digital Dissertations Abstract

[1861-]

ProQuest Digital Dissertations Abstract 1861'den günümüze WEB üzerinden 2 milyondan fazla doktora ve yüksek lisans tezine erişim imkanı veren alanındaki tek veri tabanıdır.

52. 

Psychology & Behavioral Sciences Collection (Psikoloji, psikiyatri)

[?-]

Psychology & Behavioral Sciences Collection, duygusal ve davranışsal özellikler, psikiyatri ve psikoloji, zihinsel işlemler, antropoloji ve gözlemsel ve deneysel yöntemler gibi konuları içerir.

53. 

Regional Business News (Ekonomi)

[?-]

Bu veritabanı, bölgesel iş dünyası yayınları için kapsamlı tam metin bilgiler sağlamaktadır

54. 

Religion and Philosophy

[?-]

Dünya dinleri ve mezhepleri, din tarihi, bilgi bilim, politik felsefe, felsefe tarihi gibi konularda 250’den fazlası hakemli olmak üzere 290’dan fazla tam metin dergiyi kullanıma sunar.

55. 

Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)

[1945-]

Social Sciences Citation Index ve Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) gibi atıf indekslerinin Web ortamından taranmasına imkan veren çok disiplinli bir veri tabanıdır.

56.
Sciencedirect Book Series
[?-]
 
57. 

Science Online

[1997-]

Popüler bilim dergisi Science'in 1997 yılından itibaren sayılarına tam metin erişim.

58. 

Scientific.Net

[?-]

Materyal bilimi ve mühendisliği konularını kapsamaktadır. Veri tabanı tam metin erişim vermektedir.

59. 

SCOPUS

[1960-]

Disiplinler arası, dünyanın en büyük abstrakt ve indeks veri tabanı olan Scopus 1960'lardan itibaren abstrakt bilgileri ile 1996 yılından itibaren atıf bilgilerini bir ortamda sunan bibliyografik veri tabanıdır.

60. 

Serials Directory (Danışma kaynağı)

[?-]

LC ve Dewey numaralarına, dergilerin hangi veritabanlarında indekslendiklerine kadar, dergilerle ilgili çok özel ve detaylı bilgilere erişmek mümkündür

61. 

Social Science Citation Index

[1956-]

Sosyal Bilimler alanında uluslar arası atıf indeksi. Atıf bilgilerinin yanı sıra konudan da tarama yapılabilmektedir.

62. 

SPIE Digital Library

[1990-]

Optik ve fotoniks konularında dünyada en kapsamlı kaynakları tam metin olarak içerir

63. 

Taylor & Francis

[1997-]

Sosyal ve beşeri bilimler, teknik ve fen bilimleri, tıp ve yaşam bilimlerini içeren tam metin veri tabanıdır. 1997 yılından günümüze yayınlanmış sayılarda bulunan makaleler erişime açıktır.

64. 

Techstreet Standards

[?-]

Mühendisliğin birçok alanında, aralarında ASTM, ISO, IEC, API, ASME, ANSI, IEEE gibi kuruluşların da bulunduğu 300'den fazla organizasyon tarafından yayınlanmış standartlar ve spesifikasyonlar veri tabanı.

65. 

UnionList

[?-]

7.4 milyonun üzerinde kaydın yer aldığı, OCLC üyelerinin sahip olduğu dergi listesini içeren veri tabanı.

66. 

Web of Science

[?-]

Konu ve atıf taramasi yapabileceğiniz platformda SCI-SSCI-AHCI veri tabanları taranmaktadır.

67.
Willey - Blacwell
[1997-2008]
Temel, mühendislik, sosyal, tıp bilimlerinde tam metin dergilerin yer aldığı veri tabanıdır.
68.

WilsonSelectPlus

[1994-]

Fen bilimleri, beşeri bilimler, eğitim, işletme vb. konularda tam metin makaleler içeren veri tabanı. 600,000'in üzerinde kayıt içeren veri tabanı haftalık olarak güncellenmektedir.

69. 

World Almanac

[1998-]

Dünya Almanağı, ülkeler ile ilgili biyografiler, istatistikler vb. gibi çeşitli referans kaynaklarını içermektedir.Yıllık olarak güncellenen veri tabanı 6,000'in üzerinde kayıt içermektedir.

70. 

World Textiles

[1970-]

Tekstil endüstrisi, teknolojisi ve uygulamalı konularıyla ilgili bilgi veren veri tabanıdır.

71. 

WorldCat(OCLC)

[1971-]

Dünya çapında OCLC'ye üye kütüphanelerin kataloglarını içermektedir.1971'den günümüze 49,000,000'in üzerinde kayıt içermekte olup, kayıtlar günlük olarak güncellenmektedir.

72. 

XPHARM

[?-]

xPharm, farmakoloji hakkinda kritik, guncel ve kapsamli bilgi iceren referans full text veri tabanidir .