-A +A

Hava Durumu Hakkında

Metroloji, İngilizce Meter ve Oloji kelimelerinin birleşimi ile oluşmuş bir birleşik kelimedir ve ölçüm bilimi anlamını taşımaktadır:

Metroloji zaman zaman ses ve yazım benzerliği gösterdiğinden olsa gerek meteoroloji, metalurji gibi tamamen farklı alanların isimleri ile karıştırılmaktadır. Bu sebeple bazen enstitümüzden hava durumu , metalurji ile ilgili konularda bilgi istenilmekte,ve öneriler gelmektedir.

TÜBİTAK UME’nin amacı, ulusal ölçüm standartlarını oluşturmak ve uluslararası izlenebilirliğini sağlamak, ülkemizde yapılan ölçümleri güvence altına almak, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak, ölçüm teknikleri, kalibrasyon yöntemleri ve temel metroloji alanlarında uluslararası düzeyde araştırma ve geliştirme çalışmalarına katılmak, yeni ölçüm teknikleri geliştirmek, metroloji konusunda uluslararası kuruluşlar nezdinde Türkiye’yi temsil etmek, Türk endüstriyel ürünlerinin kalitesini artırmak için gerekli Ulusal Metroloji Sistemi’nin kurulmasına katkıda bulunmak ve uluslararası ticarette karşılaşılan teknik engellerin aşılmasında Türk Endüstrisine yardımcı olmaktır.

TÜBİTAK UME’nin Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ile ilgisi bulunmamakta ve enstitümüz hava durumu tahmini yapmamaktadır.

TÜBİTAK UME, ülkemizin birincil seviye Ölçüm Bilim Enstitüsüdür.