-A +A

RF ve Mikrodalga Laboratuvarı

RF ve Mikrodalga Laboratuvarı'nın amacı, önde gelen diğer ulusal metroloji enstitüleri düzeyinde yüksek frekanslarda güç, empedans, zayıflatma oranı ve gürültü ölçümlerinde kullanılmak üzere SI birimlerine izlenebilir birincil seviye ulusal standartları oluşturmak, muhafaza etmek ve bu standartlardan elde edilen büyüklükleri ülke çapında yaymaktır. Bunun yanında güç, empedans, zayıflatma oranı ve gürültü ölçümleri konusunda yapılan kalibrasyon taleplerine cevap vermek ve yeni projelere katılım sağlayarak araştırma - geliştirme faaliyetlerini sürdürmektir.

Laboratuvar, sahip olduğu bilgi ve teknoloji altyapısını, geliştirilen işbirliği programları ile ülke sanayisinin hizmetine sunmaktadır. RF ve Mikrodalga metrolojisi ile ilgili eğitim, danışmanlık ve ölçüm/kalibrasyon gereksinimlerine yönelik yeni düzeneklerin kurulması, izlenebilir prosedürlerinin oluşturulması ve özgün ölçüm cihaz prototip tasarımları laboratuvarın faaliyetleri arasındadır.