-A +A

Referans Malzemeler Laboratuvarı

Ülke öncelikleri göz önünde bulundurularak çevre, gıda güvenliği ve sağlık alanlarındaki ölçümler için sertifikalı referans malzeme üretimine ve yeterlilik deneylerinin düzenlenmesine yönelik 2012 yılında TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü Kimya Grubu Referans Malzemeler Laboratuvarı kurulmuştur. Laboratuvar öncelikli olarak;

Referans Malzemeleri üretmek,

Yeterlilik Testleri düzenlemek,

Kimyada Metroloji Eğitimi (TrainMiC) vermek amacıyla faaliyetler yürütmektedir.

 

Fotoğraflar