-A +A

Hacim, Yoğunluk ve Viskozite Laboratuvarı

Hacim, Yoğunluk Laboratuvarı

Hacim bir SI birimi değildir, ancak Uluslararası Birimler Sistemiyle kullanımı kabul edilmiş bir birimdir. “1 kg saf suyun hacmi 1 L olarak tanımlanmıştır.” (3. CGPM 1901). 1901’de yapılan tanım yürürlükten kaldırılmış, yerine “1 L’nin 1 desimetre küpe eşit olduğu kabulü yapılmıştır.” (12. CGPM 1964). Hacim biriminin, “l” veya “L” şeklinde gösterilebileceği kararlaştırılmıştır (16. CGPM, 1979). TÜBİTAK UME Hacim-Yoğunluk Laboratuvarı tarafından oluşturulan birincil seviye standartlar kullanılarak gravimetrik ölçüm yöntemiyle tek kanallı pistonlu pipet-büretlerde,  cam hacim kaplarında ve metal hacim kaplarında ölçümlere izlenebilirlik aktarılmaktadır.

Yoğunluk, SI uluslararası birimler sisteminde türetilmiş bir birim olup, bir maddenin kütlesinin hacmine oranı olarak tanımlanır. Yoğunluk için kullanılan SI birimi kg/m3’tür.  Laboratuvar tarafından oluşturulan birincil seviye standartlar kullanılarak Cuckow yöntemiyle hidrometrelerin izlenebilirliği sağlanmaktadır. Salınım-tip yoğunluk ölçer kalibrasyonu ve bu cihazı kullanarak sıvı yoğunlukları belirlenmektedir.

 Viskozite Laboratuvarı

Viskozite, sıvıların akmaya karşı gösterdikleri direnç olarak tanımlanmaktadır. Kısa bir ifadeyle akışmazlık olarak tanımlanan bu fiziksel özellik Dinamik ve Kinematik viskozite olarak iki ana başlık altında incelenmektedir. Viskozite Laboratuvarı izlenebilirliğini iki defa destile edilmiş saf suyun normal atmosfer basıncı (0,101325 MPa) altında 20°C’deki yoğunluğu 0,99820 g/cm³ alındığında buna karşılık gelen kinematik dinamik viskozite değerlerini almaktadır. Saf suyun uluslararası kabul görmüş viskozite değerleri ISO/TR 3666:1998 dokümanında yayınlanmıştır. Viskozite Laboratuvar tarafından izlenebilirliğin aktarılmasında birincil referans Ubbelohde viskometreleri kullanılmaktadır. Ayrıca laboratuvarda oluşturulan birincil seviye standartlar kullanılarak Newtonian sıvıların kinematik ve dinamik viskozite ölçümlerine izlenebilirlik aktarılmaktadır. 

Fotoğraflar