-A +A

Ar-Ge Destek ve Bilgi Sistemleri Laboratuvarı

Ar-Ge Destek ve Bilgi Sistemleri Laboratuvarı, kalibrasyon/deney cihazlarının kontrol, otomasyon ve yazılımları, ölçüm cihazı tasarım ve imalatı, elektronik ve mekanik tasarım, imalat, bakım, onarım konularında UME laboratuvarlarına ve yürütülen projelere destek sağlamakla beraber özel sektöre de talebe göre benzer konularda hizmetler vermektedir.

Ar-Ge Destek ve Bilgi Sistemleri Laboratuvarı Kalibrasyon/Deney Otomasyonu, Elektronik İmalat/Bakım/Onarım, Mekanik İmalat/Bakım/Onarım ve Bilgi Sistemleri olmak üzere 4 alt gruptan oluşmaktadır.

KALİBRASYON/DENEY OTOMASYONU

Kalibrasyon/Deney Otomasyonu Grubu; ölçüm düzeneklerinin hazırlanması, ölçüm cihazlarının otomatik olarak herhangi bir müdahaleye gerek duyulmadan çalışabilmesi için kontrol, otomasyon ve yazılım çalışmaları yapmaktadır.  Bu şekilde daha kısa zamanda doğru ve kaliteli ölçüm sonuçlarının elde edilmesi, yatırım maliyetlerinin azaltılması, yapılan ölçümlerin yönetiminin kolaylaştırılması sağlanmaktadır.

ELEKTRONİK İMALAT/BAKIM/ONARIM

Elektronik İmalat/Bakım/Onarım Grubu, mevcut servis imkanları genellikle yurt dışından sağlanan UME’deki tüm özel ölçüm cihazlarının bakım ve onarımı ile talebe göre yeni ölçüm cihazı tasarım ve imalatını yapmaktadır.

MEKANİK İMALAT/BAKIM/ONARIM

Mekanik İmalat/Bakım/Onarım Grubu, yeni yapılması hedeflenen ölçüm cihazlarının mekanik tasarımlarını ve yapılan tasarıma göre imalatını yapmaktadır. Bünyesinde yer alan Mekanik Atölye ve Ahşap Atölyede her türlü ölçüm cihazlarına mekanik parça imalatı ve ahşap koruyucu kutular, ölçüm cihazlarının prototipleri (metre ve kütle prototipleri vb.) yapılabilmektedir.

BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilgi Sistemleri Grubu, UME Bilgi Sistem Altyapısının sürekli ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, verimini artırmak, yazılım ve donanım teknik destek hizmeti vermek, geliştirdiği yazımlarla UME’nin yazılım ihtiyacını gidermek gibi standart Bilgi İşlem faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.