-A +A

Vakum Laboratuvarı

TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı, vakum ölçüm bilimi alanında hizmet vermektedir. Ana amacı, uluslararası birimler sistemi SI temel birimlerinden türetilmiş olan basınç birimi pascal’ı (Pa) mutlak basınç (vakum) ölçümleri ile birincil seviyede sağlamaktadır. Temel görevleri, ilgili vakum ölçüm standartlarını kurmak, devamlılığını sağlamak, geliştirmek, katıldığı uluslararası karşılaştırmalar ile uluslararası ölçüm sistemine dahil olmak ve verdiği hizmetler ile ülke içinde izlenebilirliği sağlamaktır. Bu kapsamda laboratuvar, ikincil seviye vakum kalibrasyon sistemi üzerinden kalibrasyon hizmetlerini sağlamaktadır. İzlenebilirliğini, kurmuş olduğu birincil seviye ulusal vakum standardı çok aşamalı statik genleşme sistemi üzerinden yurtdışından bağımsız olarak sağlamaktadır. , Laboratuvar ayrıca, helyum sızıntı standartlarının gaz akış oranlarını karşılaştırma yöntemi ile belirleyerek ikincil seviyede kalibrasyonlarını gerçekleştirmektedir.  Birincil seviyede vakumda gaz akış oranı belirleme ölçümleri için, çok düşük gaz akışlarında sabit basınç gaz akış sistemi (CPFM) kurulum, performans analiz ve karakterizasyon çalışmaları devam etmektedir.

Birincil seviye ulusal vakum standardı, uluslararası alanda gerçekleştirilen anahtar karşılaştırmalar (EUROMET.M.P-K1.a ve  EUROMET.M.P-K1.b) ile Avrupa Birliği tarafından kabul görmüştür. Vakum laboratuvarı son olarak, EURAMET.M.P-K15.1 uluslar arası anahtar karşılaştırmasına katılmış ve başarılı sonuçlar alarak güvenilirliğin devamını sağlamıştır.

Vakum Laboratuvarı, vakum metrolojisi, vakum ölçerlerin kalibrasyon yöntemleri, ölçüm teknikleri ve belirsizlik hesapları konularında eğitim ve ilgili kuruluşların laboratuvar kurma ve laboratuvar akreditasyonu aşamasında ihtiyaç duyduğu teknik isterler konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.