-A +A

Yüksek Gerilim Laboratuvarı

TÜBİTAK UME Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nın temel amacı; yüksek gerilim metrolojisi alanında ölçüm büyüklüklerin izlenebilirliğini sağlamak, geliştirmek, uluslararası metroloji sistemine uluslararası karşılaştırmalar yoluyla entegre etmek ve verilen kalibrasyon, ölçüm ve deney hizmetleri ile ülke içerisinde veya dışında kurulu olan alt seviyedeki kalibrasyon ve deney laboratuvarlarına izlenebilirlik sağlayarak ölçüm birliğini oluşturmaktır. Yüksek Gerilim Laboratuvarı kalibrasyon hizmetlerinin yanı sıra, elektromekanik ürünlerin yüksek gerilim deneylerini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca laboratuvar faaliyet alanlarında ülke ihtiyaçları ve paydaşlarının talepleri doğrultusunda ilgili konularda araştırma projeleri üretmek laboratuvarın bir diğer amacıdır. Bu kapsamda laboratuvar, Avrupa Metroloji Araştırma Programı araştırma projelerinde proje ortağı olarak da görev almaktadır. Yüksek Gerilim Laboratuvarı yüksek gerilim alanında kullanılan cihazların ölçüm izlenebilirliği ve güvenilirliğinin sağlanması çalışmaları yanında, elektromekanik sanayi üreticileri için referans ölçüm cihazları tasarımı ve üretimi çalışmaları da yapmaktadır. Laboratuvarda gerçekleştirilen kalibrasyon ve deney hizmetleri ISO/IEC 17025 standardına uygunluk ile güvence altına alınmış olup, laboratuvar deney ve kalibrasyon alanında 2008 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Ayrıca yüksek gerilim deney ve kalibrasyonları konusunda çalışan kurum ve kuruluşlara eğitimler de düzenlemektedir.

UME Yüksek Gerilim Laboratuvarında; AC, DC, yıldırım ve anahtarlama darbe yüksek gerilim ölçüm sistemlerinin tasarımı ve yapımı,  yıldırım ve anahtarlama darbe yüksek gerilim kalibratörü ve kayıt cihazı tasarımı ve yapımı, kısmi deşarj (PD) kalibratörü tasarımı ve yapımı konularında Ar-Ge çalışmaları da sürdürmektedir.

Fotoğraflar