-A +A

İnorganik Kimya Laboratuvarı

TÜBİTAK UME İnorganik Kimya Laboratuvarı’nın temel amacı, ölçüm kalitesinin artırılması ve ölçümlerin izlenebilirliğinin sağlanması için inorganik kimya alanındaki ölçümlere yönelik metotların geliştirilmesi, geliştirilen metotların geçerli kılınması (metot validasyonu), ölçüm belirsizliği bütçelerinin hazırlanarak hesaplamaların yapılmasıdır. Laboratuvar tarafından inorganik kimya alanda yapılan ölçümlerin izlenebilirliğini başka bir deyişle ölçüm sonuçlarının uluslararası alanda karşılaştırılabilirliğini sağlamak için metrolojik hiyerarşi içerisinde uluslararası düzeyde çalışmalar yürütülmektedir.

Laboratuvarın diğer amaçları ise, ülkemizde metroloji bilincinin sağlanması ve kimyasal metroloji alanındaki farkındalığın artırılması için çeşitli faaliyetler ve çalışmalar düzenlemek, ulusal ve uluslararası boyutta birincil seviyede sertifikalı referans malzemeler üretilmesine destek vermek, üretilen malzemelerin izlenebilirlik zincirini oluşturmak ve devamlılığı için gerekli faaliyetleri yerine getirmektir.

TÜBİTAK UME İnorganik Kimya Laboratuvarı ulusal ve uluslararası düzeyde endüstriyel, yasal ve bilimsel faaliyetlerin doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturulmakta, destek sağlamaktadır. İnorganik kimya alanında uluslararası düzeyde (EURAMET TC-MC ve CIPM CCQM IAWG) Türkiye'yi seçilen delegelerle temsil etmektedir. Bu kapsamda, her yıl düzenlenen toplantılara katılım sağlanmakta, EMRP gibi uluslararası projelerde görev alınmakta ve 2005 yılından itibaren uluslararası karşılaştırmalara katılım sağlanmaktadır. Ayrıca, üretilen sertifikalı referans malzemelerin SI’ya izlenebilirliğinin sağlanması için, uluslararası karşılaştırmalara katılım sonucunda hazırlanan CMC (Kalibrasyon ve Ölçüm Kabiliyetleri) verileri ile ölçüm kabiliyetlerinin uluslararası camiada tanınmasının sağlanması ve yeni ölçüm kabiliyetlerinin ülkemize kazandırılması amaçlanmaktadır. Hazırlanan CMC tablolarının yayınlanması ile uluslararası arenada metrolojik yeterlilik sağlanmış bulunmaktadır.

TÜBİTAK UME Kimya Grubu tarafından her yıl Mayıs ve Kasım aylarında düzenlenen “Kimyasal Ölçümlerde Belirsizlik Hesaplamaları” ile “Metot Validasyonu” eğitimlerinde ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen EC JRC IRMM önderliğinde yürütülen TrainMiC aktivitelerinin ülkemizde düzenlenen faaliyetlerinde görev alınmaktadır. Bunun yanı sıra Türkiye’deki kimyasal ölçüm ve analiz laboratuvarlarının güvenilirliğini artırmaya yönelik her yıl Nisan ve Eylül aylarında düzenlenen Yeterlilik Testi çalışmalarına laboratuvar çalışanları tarafından destek sağlanmaktadır.

Fotoğraflar